De onderwijsvisitatie geneeskunde van de Vlaamse universiteiten in 2005

Informatie
Auteurs
B. Meyboom- de Jong & J. C. M. Metz
Soort article
Beschouwing
Verscheen in

In 2005 is aan de zes Vlaamse universiteiten die een opleiding geneeskunde kennen de kwaliteit van het onderwijs geëvalueerd en de huisartsenopleiding. De visitatieprocedure is vergelijkbaar met die in Nederland. Het visitatierapport is via de website van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (http://www.vlir.be/vlir/02thema%27s/03kz/0303tweede-ronde.htm) te raadplegen. Vlaanderen heeft voor haar zes miljoen inwoners vier volledige opleidingen geneeskunde, en twee bacheloropleidingen in Kortrijk en Hasselt. De opleidingen en de faculteiten verschillen sterk van elkaar in grootte, onderwijsvoorwaarden en onderwijsklimaat. De conclusie van de visitatiecommissie luidde, kort samengevat, dat het medisch onderwijs in Vlaanderen op dit moment kwalitatief van hoog niveau is en aan de gestelde eisen voldoet. Dit is mede het gevolg van alle verbeteringen die sinds de vorige visitatie in 1997 zijn doorgevoerd. In Vlaanderen is de bachelor-masterstructuur ingevoerd, maar de opleiding geneeskunde duurt er nog zeven jaren. In tegenstelling tot Nederland kent Vlaanderen een naadloze aansluiting tussen basisopleiding en vervolgopleiding.

Voor getalenteerde en gemotiveerde studenten zou een gecombineerde opleiding tot arts en wetenschappelijk onderzoeker gecreëerd moeten worden, de zogenaamde MD/PhD-opleiding.

De ontwikkelingen op IT-gebied waren ver voortgeschreden, maar de opdrachten aan de studenten waren nog vaak gebaseerd op lesmateriaal dat door de docent uitgezocht en kant en klaar in klappers werd aangeleverd. De verandering van een ‘authority based’ curriculum naar een ‘evidence based’ curriculum zou systematischer kunnen worden doorgevoerd. Hiertoe zouden de onderwijscommissies meer invloed en macht moeten krijgen en de autonomie van de individuele docent meer beknot moeten worden.

Over de interessante en succesvolle ontwikkelingsprojecten op het gebied van het onderwijs was nauwelijks gepubliceerd.

De visitatiecommissie adviseert om vast te stellen of de eindtermen werkelijk bereikt worden door een aantal jaren de Maastrichtse voortgangstoets af te nemen. (Meyboom-de Jong B, Metz JCM. De onderwijsvisitatie geneeskunde van de Vlaamse universiteiten in 2005. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2006;25(3):111-116.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee