Verschillen in belangstellingsprofielen van vrouwelijke en mannelijke studenten geneeskunde

Informatie
Auteurs
A. L. S. Bloemen
J. Cohen-Schotanus & Th. J. ten Cate
J. J. D. J. M. Rademakers
M. B. M. Soethout
Soort article
Onderzoek
Verscheen in

Samenvatting

Inleiding: In deze studie is nagegaan in hoeverre er verschillen zijn in de belangstellingsprofielen van vrouwelijke en mannelijke studenten geneeskunde ten aanzien van kenmerken van het medisch beroep, op welke kenmerken de verschillen betrekking hebben en of de voorkeuren zich ontwikkelen gedurende de studie.

Methode: De onderzoeksgegevens zijn afkomstig van een enquête onder studenten geneeskunde van het VUmc en het UMC Utrecht. In totaal vulden 2342 studenten de vragenlijst in (respons 79%).

Resultaten: Bij driekwart van de beroepskenmerken is er een significant verschil tussen vrouwelijke en mannelijke studenten. De beroepskenmerken die vrouwen aantrekkelijker vinden dan mannen hebben te maken met psychosociale aspecten en zaken die de relatie met de patiënt betreffen. Bovendien is voor vrouwen de mogelijkheid om parttime te kunnen werken beduidend belangrijker. Mannen hebben vaker een voorkeur voor technische aspecten van het vak en voor kenmerken die te maken hebben met status.

Conclusie/discussie: Na de coschappen worden de verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke studenten kleiner. Met name de verschillen op psychosociaal gebied verdwijnen, doordat de vrouwen hun voorkeuren aanpassen en minder ‘care’-gericht worden. (Rademakers JJDJM, Bloemen ALS, Soethout MBM, Cohen-Schotanus J, Cate Th.J. ten. Verschillen in belangstellingsprofielen van vrouwelijke en mannelijke studenten geneeskunde. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2008;27(4):171-180.)

Summary

Introduction: We examined differences between female and male medical students in their preferences relating to the medical profession, whether these differences are related to specific characteristics of the medical professions, and whether these preferences change in the course of their medical studies.

Method: A questionnaire was administered to medical students at VU Medical Center, Amsterdam and University Medical Center, Utrecht, both in the Netherlands. A total of 2342 students returned the questionnaire (79% response).

Results: A significant difference between the preferences of female and male students was found for three quarters of the characteristics of the medical profession in the questionnaire. The female students showed a preference for psychosocial aspects and aspects concerning the doctor-patient relationship. Being able to work part-time was considerably more important to the female students. The male students demonstrated a stronger preference for the technical aspects of medicine and for aspects relating to social status.

Conclusion/discussion: After the clinical clerkships the differences between female and male students were diminished. This applies specifically to differences with respect to psychosocial aspects, with the female students becoming less care oriented. (Rademakers JJDJM, Bloemen ALS, Soethout MBM, Cohen-Schotanus J, Cate ThJ ten. Differences between male and female medical students in preferences relating to aspects of the medical profession. Dutch Journal of Medical Education 2008;27(4):171-180.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee