De cursus ‘Attitudevorming en gespreksvoering voor buitenlandse artsen’

Informatie
Auteurs
A. J. Schneider
J. A. Brienen
J. J. Out
Soort article
Uit de onderwijspraktijk
Verscheen in

Samenvatting

Inleiding

Buitenlandse artsen die in Nederland extra onderwijs moeten volgen voordat hun diploma erkend wordt, ondervinden soms ernstige problemen, doordat ze naar Nederlandse begrippen niet adequaat omgaan met patiënten. Vooral taal- en attitudeproblemen liggen hieraan ten grondslag. Daarom is in Rotterdam de cursus Attitudevorming en gespreksvoering voor buitenlandse artsen ingevoerd.

Cursus

De cursus omvat het bijwonen van spreekuren van huisartsen, gesprekken met simulatiepatiënten,bespreking van medische dilemma’s en de man-vrouwverhouding. In alle onderdelen kwam de arts-patiëntrelatie aan de orde. In de afsluitende toets werd beoordeeld of de anamnese bij een simulatiepatiënt in begrijpelijk Nederlands werd afgenomen, waarbij ook de benadering van de patiënt beoordeeld werd.

Resultaten:

Tien cursisten slaagden in één keer. De overige vier slaagden na één of twee herhalingstoetsen. Reden van afwijzing waren gebrekkige taalvaardigheid en inadequate bejegening van de simulatiepatiënt. Deze aspecten leverden bij alle cursisten problemen op.

Evaluatie

De cursisten zijn enthousiast over de cursus. Zij stelden voor in een volgende cursus meer gesprekken met simulatiepatiënten op te nemen en ook aandacht te besteden aan de voorbereiding op de contacten met artsen en verpleegkundigen tijdens de co-assistentschappen. Docenten van de cursus klinische vaardigheden hadden de indruk dat de deelnemers beter voorbereid waren op het klinisch onderwijs dan hun voorgangers.

Nieuwe cursus

De volgende cursus is uitgebreid met drie dagdelen met meer gesprekken met simulatiepatiënten en voorbereiding op contacten met artsen en verpleegkundigen tijdens de coassistentschappen. Daarnaast kunnen de cursisten een recent ontwikkelde cursus Medisch Nederlands volgen. (Out JJ, Brienen JA, Schneider AJ. Een cursus ‘Attitudevorming en gespreksvoering voor buitenlandse artsen’. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2001;20(2):76-82.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee