Abstracts

Omdat abstractboeken al jaren niet meer gedrukt worden, blijkt het toch af en toe nuttig om terug te kunnen zoeken naar onderwerpen die op eerdere congressen aan de orde zijn geweest. Op deze pagina is het zeer binnenkort mogelijk om gestructureerd naar onderwerpen zoeken die in abstract van de afgelopen jaren zijn gepubliceerd.

Tot die tijd kan via de onderstaande links teruggezocht worden in de PDF abstractboeken van congressen uit:

Filter abstracts (under construction)

Congres

Congres

Zoeken

Zoeken
Machtsdynamieken in mentoring: Een etnografische single-casestudie
 • Congres2023
 • Auteurs H.V.D.K. van der Kloot,
Leren intraprofessioneel samenwerken bij arts assistenten die werken in ad hoc team in het zorgpad heupfractuur op de spoedeisende hulp, een etnografische studie
 • Congres2023
 • Auteurs M.J.H. van der Ven,
Evidence-based Dentistry in Indonesian Dental Schools: A National Survey
 • Congres2023
 • Auteurs D.R. Firman,
Het verkennen van complexiteit in de extramurale zorg met behulp van Rich Pictures
 • Congres2023
 • Auteurs F.M. den Boer,
Faciliteren van werkplekleren in de klinische praktijk, een evaluatie onder medisch specialisten
 • Congres2023
 • Auteurs M. Kerperien,
Het langetermijneffect van een interprofessionele educatie-interventie op motivatie voor interprofessioneel samenwerken en interprofessionele vaardigheden
 • Congres2023
 • Auteurs C.J. Teuwen,
Meerwaarde van de dubbele rol van docent artsen: een observatiestudie van het boundary spanning gedrag van huisartsdocenten binnen het klaslokaal
 • Congres2023
 • Auteurs H.J. Brouwer,
Een vergelijking van het rolmodelproces van geneeskundestudenten met en zonder niet-Westerse migratieachtergrond
 • Congres2023
 • Auteurs I.M. Spaans,
Hoe professionals leren terwijl ze samenwerken in patiëntenzorg over organisatorische grenzen heen.
 • Congres2023
 • Auteurs L.J. Meijer,
Samenwerken in onderzoek naar leren en opleiden in het continuüm van de huisartsgeneeskunde. De ontwikkeling van de nationale onderzoeksagenda als hefboom
 • Congres2023
 • Auteurs E. De Groot,
Medisch studenten waarderen activerend onderwijs anders over tijd: een follow-up Q-methodologische studie
 • Congres2023
 • Auteurs J.W. Grijpma,
Learning from expert teachers: hoe bereiken zij hoge studentbetrokkenheid in activerend onderwijs?
 • Congres2023
 • Auteurs J.W. Grijpma,
Burn-out klachten bij artsen in opleiding (AIOS): De belangrijke rol van psychologisch kapitaal en werkfactoren.
 • Congres2023
 • Auteurs K.D.G. van de Kant,
Optimaliseren van de transities van arts-assistenten: voorkeuren van arts-assistenten voor organisatiesocialisatie strategieën. Een Q-studie.
 • Congres2023
 • Auteurs G. Galema,
Handvatten voor autonomie-ondersteunende consultvoering in de geboortezorg: een kwantitatieve observatiestudie
 • Congres2023
 • Auteurs J.M. Kors,
Naar een meer inclusieve huisartsopleiding – Participatory Action Research
 • Congres2023
 • Auteurs N.M. van Moppes,
De effectiviteit van coaching in het verminderen van loopbaankeuzestress onder geneeskundestudenten
 • Congres2023
 • Auteurs A.H. Fris,
Hoe leren huisartsen in opleiding vaardige arts-patiënt communicatie in de klinische praktijk: een longitudinaal kwalitatief onderzoek
 • Congres2023
 • Auteurs M.V. Verheijden,
Inclusie en diversiteit binnen het medisch onderwijs: een focusgroepstudie naar de ervaringen van studenten
 • Congres2023
 • Auteurs A.R. Verbree,
Klinisch redeneren als een arts of als een verpleegkundige? Een ‘systematic integrative review’
 • Congres2023
 • Auteurs C.J. Vreugdenhil,
Klinische besluitvorming door apothekers
 • Congres2023
 • Auteurs J.F. Mertens,
Worden opleiders beïnvloed door hindsight en outcome bias wanneer ze de klinisch redeneervaardigheden van een huisarts in opleiding beoordelen?
 • Congres2023
 • Auteurs C.G.M. van Sassen,
How to define, measure, and improve quality of online interaction: A scoping review
 • Congres2023
 • Auteurs A. Lupascu,
Planetary health in medisch onderwijs; van hoge urgentie naar systematische onderwijsontwikkeling – een scoping review
 • Congres2023
 • Auteurs E.H. Visser,
Appreciating appreciation: residents experience “feeling valued” differently as learners, physicians and employees
 • Congres2023
 • Auteurs R. Bogerd,
Verbetering van het begrip van feedbackgebruik in de context van de medische voortgangstoets: een kwalitatieve interviewstudie.
 • Congres2023
 • Auteurs E.V. van Wijk,
Should I stay or should I go? A retrospective cohort study into psychiatry trainees’ progression through training
 • Congres2023
 • Auteurs M.E.W.M. Silkens,
Doen individuele verschillen tussen A(N)IOS ertoe bij de interpretatie van supervisiestijlen? Een experimentele vignetstudie naar psychologische basisbehoeften en welbevinden.
 • Congres2023
 • Auteurs W.E. van der Goot,
De brug tussen theorie en praktijk? Barrières bij de integratie van grensobjecten in het praktijkleren
 • Congres2023
 • Auteurs M. Stoffels,
Meer aandacht voor extramurale zorg in het curriculum: een noodzaak voor een gezonde toekomst
 • Congres2023
 • Auteurs A.C.N. van den Doel,
Oog voor diversiteit: Samenwerken aan gezondheid in de wijk
 • Congres2023
 • Auteurs J.E. . Bruijning,
Het versterken van de positie van gevlucht zorgpersoneel:het overbruggen van gaps en het bevorderen van inclusiviteit dooreen veelzijdig programma dattegemoetkomtaandekritiekebehoeftenaarzorgpersoneel
 • Congres2023
 • Auteurs I.S. Homan,
Maatschappelijke betrokkenheid bij studenten – Geen woorden maar daden
 • Congres2023
 • Auteurs F.T.J. Schrijvers,
Een gelijke start – werkplekleren en de sociale context
 • Congres2023
 • Auteurs S.K. Diepeveen,
Duurzame integratie van Diversiteit, Equity & Inclusie: naar toekomstbestendig gezondheidsonderwijs
 • Congres2023
 • Auteurs K.N. Lanting,
Moreel Beraad als instrument voor het bespreken van diversiteitsvraagstukken in de opleiding
 • Congres2023
 • Auteurs Y. Voskes,
Implementatie van een nieuw ontwikkelingsgericht Landelijk Opleidingsplan: Tips & Trics
 • Congres2023
 • Auteurs C.M. de Ruiter,
Buitenlandse medisch professionals in Nederland – Gelijke kansen?!
 • Congres2023
 • Auteurs E.M.C. Rasenberg,
Tussen droom en werkelijkheid voor de poort van de geneeskunde: hoe geven we studiekiezers een realistisch beeld van de geneeskunde studie en het artsenvak?
 • Congres2023
 • Auteurs E.V. van Wijk,
Leren over selecteren: het waarborgen van kansengelijkheid
 • Congres2023
 • Auteurs S. Amiri Simkooei,
‘Samenwerken aan planetary health in (bio-)medisch onderwijs’
 • Congres2023
 • Auteurs L.C. Reichwein,
Zzzzz… De Stekende Mug – over micro-agressies in het medisch onderwijs en op het werkveld
 • Congres2023
 • Auteurs K.W. Pang,
‘Interculturele gespreksvoering in medisch onderwijs: kennismaken met de eigen stereotypes en vooroordelen die het consult kleuren’
 • Congres2023
 • Auteurs M. Verloop,
De perfectie paradox
 • Congres2023
 • Auteurs M.V. . Matulewicz,
Hoe maak ik mijn digitale onderwijs toegankelijker voor studenten met een beperking? Kaders, tips en tools.
 • Congres2023
 • Auteurs H. van Eeren,
Hoe zorg je voor betaalbaar kwalitatief onderwijs van de toekomst: samen aan de slag met Open Educational Resources
 • Congres2023
 • Auteurs M. Doets,
In gesprek over professionaliteit bij zorgelijk handelen Tijd voor een andere aanpak na het schietincident op 28-09-2023 in Rotterdam
 • Congres2023
 • Auteurs E. J. Spierenburg,
Hoe nemen we een zorgvuldig besluit over de voortgang van onze studenten binnen een programmatisch toetsprogramma? Inrichting van de besliscommissie van het nieuwe Geneeskunde curriculum in Rotterdam
 • Congres2023
 • Auteurs E. J. Spierenburg,
Ethische toetsing van onderwijskundig onderzoek in de gezondheidszorg: waar staan we en waar willen we naar toe?
 • Congres2023
 • Auteurs A. W. M. Kramer,
Bodystorming: hoe je door het probleem te worden, oplossingen genereert en het probleem beter definieert
 • Congres2023
 • Auteurs M. Delissen,

Abstract pagination

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee