Abstracts

Omdat abstractboeken al jaren niet meer gedrukt worden, blijkt het toch af en toe nuttig om terug te kunnen zoeken naar onderwerpen die op eerdere congressen aan de orde zijn geweest. Op deze pagina is het zeer binnenkort mogelijk om gestructureerd naar onderwerpen zoeken die in abstract van de afgelopen jaren zijn gepubliceerd.

Tot die tijd kan via de onderstaande links teruggezocht worden in de PDF abstractboeken van congressen uit:

Filter abstracts (under construction)

Congres

Congres

Zoeken

Zoeken
Keuzecoschap Onderwijs & Opleiden: de toekomstige arts als opleider
 • Congres2023
 • Auteurs M.H.M. Verkooijen,
Multidimensionele analyse en follow-up bij de kwetsbare patiënt op de verpleegafdeling.
 • Congres2023
 • Auteurs A.A. Meiboom,
Gelijke kansen bij toetsing van consultvaardigheden: De invloed van casus, simulatiepatiënt en beoordelaar op de beoordeling
 • Congres2023
 • Auteurs M. Groenier,
Ontwikkeling van een interculturele eCampus voor dental schools: resultaten pilot implementatie
 • Congres2023
 • Auteurs J.N.H. van der Woert,
Betekenis van gezondheid doorgronden aan de hand van ‘Framework analysis’; samen leren binnen een thesiskring
 • Congres2023
 • Auteurs C.P.M. de Brouwer,
De inbedding van een verdiepend en toekomstgericht keuzecurriculum naast een kerncurriculum op basisartsniveau
 • Congres2023
 • Auteurs G.V. Vanderlinden,
Acute Simulatietraining (SIM): optimaal teamwork voor optimale zorg
 • Congres2023
 • Auteurs J. Jeltes,
Die ene persoon of die ene gebeurtenis die je als (para)medicus heeft gevormd…..
 • Congres2023
 • Auteurs E.E.W. Belgraver,
Fostering Responsible Integration of ChatGPT in Academic Writing Education
 • Congres2023
 • Auteurs Maryam Asoodar,
Leiderschap symposium ‘Bridge the gap’: over de stap van semi-artsSenior coassistent tot arts
 • Congres2023
 • Auteurs J. Jeltes,
Omgaan met diversiteit: ervaringsgericht navigeren
 • Congres2023
 • Auteurs Winny Ang,
PASKON-project: ruimte geven aan het verhaal achter de patiënt:
 • Congres2023
 • Auteurs Winny Ang,
De inzet van taalambassadeurs in het geneeskunde-onderwijs
 • Congres2023
 • Auteurs M. Kok,
Het bevorderen van academische & sociale integratie in online onderwijs om kansengelijkheid te bevorderen: een mixed method studie naar studiesucces
 • Congres2023
 • Auteurs G.W.G. Spaai,
Perceptie op (teken)papier: Geneeskundestudenten over hun ervaringen in de medische zorg voor oudere patiënten
 • Congres2023
 • Auteurs E.J.D. Draper,
Hoe bereid je een diverse groep mentoren voor op hun rol in een toetsprogramma dat nog in ontwikkeling is?
 • Congres2023
 • Auteurs J.H. Kleinveld,
Voorkeuren voor interprofessionele samenwerking binnen en tussen beroepsgroepen: diversiteit in beeld
 • Congres2023
 • Auteurs L.-M. van Klaveren,
Bias in Science – Opleidingsoverstijgende leerlijn voor inclusief (bio)medisch onderzoek
 • Congres2023
 • Auteurs J.J. Geerling,
Interprofessioneel teamonderwijs in de praktijk: Hoe bereik je de juiste leerresultaten?
 • Congres2023
 • Auteurs M.I. van der Velde,
Training for Excellence (T4X): De Tandarts als Topsporter De ontwikkeling van mentale trainingen voor studenten van Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA).
 • Congres2023
 • Auteurs A. Rollman,
Een warm welkom voor iedereen in opleiding! De introductiedag voor verpleegkundigen in de vervolgopleiding, georganiseerd door het leerhuis.
 • Congres2023
 • Auteurs M.M. Bouma,
Geautomatiseerde formatieve feedback op wetenschappelijk schrijven door ChatGPT
 • Congres2023
 • Auteurs R.C. Jongkind,
Expeditie het Gezonde Noorden: ervaringen met transdisciplinair onderwijs waar MBO, HBO en WO studenten samenwerken
 • Congres2023
 • Auteurs H.J. Boer,
Infectiepreventie in extended reality, serious, realistic en fun
 • Congres2023
 • Auteurs O.H.E. Coenen,
De (mis)match tussen gebruik en perceptie van effectiviteit van leerstrategieën.
 • Congres2023
 • Auteurs J. Disser,
Virtual Reality als Onderwijstool in Stottertherapie: Een Peer-to-Peer Benadering
 • Congres2023
 • Auteurs V.B. van den Brande,
De premaster geneeskunde, een inclusief programma voor een diverse instroom.
 • Congres2023
 • Auteurs M.C. de Ruiter,
‘Leef je eigen leven’: Een inclusieve cursus voor jongvolwassenen met en zonder autisme; een weg naar kansengelijkheid?
 • Congres2023
 • Auteurs J. Hovius,
Veerkrachtig Samen Beslissen
 • Congres2023
 • Auteurs P. Logister,
Expansion of the Life Sciences Academy within the curriculum of the Graduate School of Life Sciences
 • Congres2023
 • Auteurs K.J. KJ Koymans,
Het ontwikkelen van een leerlijn samen beslissen voor de huisartsopleiding: wat hebben we geleerd?
 • Congres2023
 • Auteurs A. Baghus,
Professional Identity Education: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?
 • Congres2023
 • Auteurs T.E. Voerman,
Mondzorg in Context; Planetary Health en Duurzaamheid
 • Congres2023
 • Auteurs B.T. ter Haar,
Medisch Maatje: geneeskundestudenten als medisch maatje
 • Congres2023
 • Auteurs R. de Knijff,
Leren over patiëntcontext, onzekerheid en ethiek in (bio)medisch onderwijs: de casus van commerciële gezondheidschecks
 • Congres2023
 • Auteurs J.C. Mostert,
VR bij acute verloskunde onderwijs: gewoon doen!
 • Congres2023
 • Auteurs A.J.C.M. van Dongen,
Interprofessioneel leren op de afdeling Geriatrie van het UMCU
 • Congres2023
 • Auteurs A.C. Drenth-van Maanen,
Navigeren door de wereld van kwetsbare groepen: een verrijkende minor.
 • Congres2023
 • Auteurs E.M. van Dijk,
Een ‘student journey’: Een voorbeeld met metromap en blended learning in consultvoering onderwijs Geneeskunde
 • Congres2023
 • Auteurs H. van Eeren,
Een farmacotherapie studentenpoli ingebed in het curriculum; wat is het effect op zelfvertrouwen, kennis en vaardigheden?
 • Congres2023
 • Auteurs L.S. Kalfsvel,
Bridging the gap: Ontwikkeling van E-module Organisatie van de gezondheidszorg voor studenten geesteswetenschap
 • Congres2023
 • Auteurs R.R. de Jonge,
Blended learning tijdens de coschappen
 • Congres2023
 • Auteurs A.W.M. Fabius,
Het gebruik van audio-podcast als lesmateriaal voor (bio)medische studenten – een systematische review
 • Congres2023
 • Auteurs M. Heijkoop,
EPA’s en leeruitkomsten verbinden: de pragmatische en participatieve aanpak van de curriculumherziening Fontys MANP
 • Congres2023
 • Auteurs L.M. Pek,
Evidence Based Practice terug aan bed
 • Congres2023
 • Auteurs B. Veeger-Nuijens,
Extra-curriculaire cursus ‘International Project Development’ draagt bij aan interdisciplinaire en mondiale mindset van studenten in gezondheidszorg-opleidingen
 • Congres2023
 • Auteurs Y.J.H. Cerfontaine,
Inclusieve online module – casusgebaseerd interprofessioneel samenwerken
 • Congres2023
 • Auteurs S.U. Uyttendaele,
Monitor leercurve Master Advanced Nursing Practice Fontys Hogescholen; van novice tot expert in EBP
 • Congres2023
 • Auteurs M.J.J. Pullens,
Minor Health International: een unieke projectsamenwerking tussen @home studenten en studenten in het buitenland
 • Congres2023
 • Auteurs B. de Rooij,
Interprofessionele educatie op de afdeling: ontwerp, implementatie en bestendiging van interprofessionele educatie units
 • Congres2023
 • Auteurs S.C.M. Oosterbaan-Lodder,

Abstract pagination

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee