Docentprofessionalisering

Inleiding
De werkgroep is jaren geleden opgericht voor afstemming rondom de onderwijskwalificaties BKO en SKO tussen de UMC’s en Diergeneeskunde. Maar docentprofessionalisering is uiteraard breder dan alleen onderwijskwalificaties en gebeurt ook op meer plekken dan alleen in ‘de academie’. De werkgroep is dan ook inmiddels uitgebreid met deelnemers van Hogescholen en specialistenopleidingen als ACTA en de Huisartsen opleiding. En we groeien graag door!

Onze focus
De focus van de werkgroep (voor de toekomst) is om kennis en ervaring te delen rondom de (continue) professionalisering van docenten en opleiders in het gezondheidszorgonderwijs in brede zin.

Onze activiteiten
In 3-4 bijeenkomsten per jaar van circa 2 uur worden op basis van een thema ervaringen gepresenteerd en bediscussieerd waarbij wisselend leden van de werkgroep de leiding nemen. En uiteraard dragen we bij aan het NVMO congres in een workshop of ronde tafel sessie over een onderwerp dat op dat moment actueel is.

Publicaties
Molenaar WM, Zanting A. Experiences with the implementation of a national teaching qualification in university medical centres and veterinary medicine in the Netherlands.
Perspect Med Educ. 2015;4(1):43–46. doi:10.1007/s40037-015-0159-y.

 

Contact

De werkgroep Docentprofessionalisering wordt momenteel voorgezeten door:

Banner
Akkelien Bergsma

Radboudumc Nijmegen

Banner
Lisette van Bruggen

UMC Utrecht

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de toekomst van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee