Curriculumontwerp en -Onderhoud (CO&O)

Ons doel

Elke opleiding in het gezondheids(zorg)domein ondergaat ééns in de zoveel jaar een grotere of kleinere revisie. We zien om ons heen, en merkten op het NVMO-congres 2023 ook op, dat het al “common practice” is om dan op zoek te gaan naar inspiratie en inzichten bij andere opleidingen. Ook ná de ontwerpfase en eerste implementatie, is het zaak om onze curricula up-to-date te houden. In de snel veranderende werk- en onderwijscontexten waarin we allen werkzaam zijn, wordt dit steeds meer een uitdaging. Met de oprichting van deze werkgroep willen we de uitwisseling van expertise en ervaringen op het gebied van curriculum(her)ontwerp makkelijker maken. Ons doel is om informatie en good practices op het terrein van curriculumontwerp en curriculumonderhoud te delen, visievorming te stimuleren en samenwerking tussen de verschillende opleidingen te faciliteren.

Onze werkgroep

Kernteam
De werkgroep uit de initiatiefnemers, die ook samen het voorzitterschap zullen gaan invullen. We zouden dit permanente “kernteam” graag aangevuld zien met collega’s die er zin in hebben om samen met ons de continuïteit van de werkgroep te waarborgen en invulling te geven aan het programma en de activiteiten van de werkgroep, e.d.

Reguliere groep
Verder anticiperen wij dat er ook een groep collega’s is, voor wie het onderwerp curriculumontwerp en –onderhoud interessant is zolang ze zelf bij een dergelijke vernieuwingsslag betrokken zijn, maar daarna wellicht minder relevant wordt. Voor hen is het mogelijk om tijdelijk lid te worden en dan gedurende een periode (duur is flexibel, wat nodig is) deel uit te maken van de reguliere groep. We verwachten van leden in de reguliere groep, gedurende hun tijd bij de werkgroep, wel een consistente bijdrage. Mocht je interesse hebben om deel te nemen in de reguliere groep, dan kun je contact opnemen met werkgroepen@nvmo.nl.

Onze activiteiten

De werkgroep komt 3 à 4 keer per jaar (afwisselend online/fysiek) bij elkaar om kennis, ervaringen en good practices te delen over relevante thema’s als: stappen in het veranderproces, constructive alignment, betrekken van stakeholders, systemen om curricula te monitoren, e.d. Daarnaast willen we ook intervisie- en discussie-activiteiten organiseren. Voor grensvlak-thema’s wordt samenwerking gezocht met andere NVMO-werkgroepen.

Contact

Contactpersonen voor de werkgroep

Banner
Judith Sieben

Universiteit Maastricht/MUMC+

Banner
Tom Broens

Universiteit van Amsterdam/AMC

Banner
Jennita Meinema

Universiteit van Amsterdam/AMC

Banner
Banner
Banner

Gelijke kansen in het gezondheidszorgonderwijs

16 en 17 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee