Digitaal leren & innoveren

Inleiding

De werkgroep Digitaal leren en innoveren faciliteert en bevordert community vorming, visievorming, kennisontwikkeling, kennisdeling, samenwerking en inspiratie rondom digitaal leren en innoveren voor onderwijs in het gezondheidszorgdomein.
Dat betreft zowel de geneeskunde opleiding als biomedische wetenschappen, onderwijs op het terrein van verpleegkunde, paramedische beroepen en bij- en nascholing van gezondheidzorgprofessionals. De werkgroep bestaat sinds 1992, voorheen onder de naam E-learning.

De leden wisselen ervaringen, good practices en beleidskeuzes uit rond digitaal leren. Daarnaast is de werkgroep beschikbaar als adviesorgaan voor NVMO-leden, andere NVMO-werkgroepen en het NVMO-bestuur. De werkgroepleden zijn verder actief in het presenteren van nieuwe toepassingen, ervaringen en onderzoeksresultaten op congressen, zowel nationaal als internationaal.

Onze activiteiten

De werkgroep komt vijf keer per jaar bij elkaar, meestal op één van de aangesloten instituten. ’s Morgens wordt er vergaderd en worden ervaringen uitgewisseld, bijvoorbeeld over projecten in ontwikkeling of nieuwe systemen. ’s Middags vinden er vaak minisymposia plaats over actuele onderwerpen of wordt een werkbezoek afgelegd. Deze zijn meestal toegankelijk voor alle leden.

Onze leden

Alle acht UMC’s in Nederland zijn (met meerdere personen) vertegenwoordigd in de werkgroep. Daarnaast ook adviseurs van paramedische, verpleegkundige en medisch-technische opleidingen binnen UMC’s en van ziekenhuizen en die zich met digitaal leren bezighouden.

Contact

Contact met de werkgroep

Banner
Bart Thoonen | voorzitter

Radboudumc

Banner
Ellen Easton

UMC Utrecht

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee