Keuzeonderwijs tandheelkunde in Groningen: een analyse van de operationalisatie van kerndoelen en het bereik ervan

Informatie
Auteurs
H. M. J. Raghoebar-Krieger
J. Tams, W. M. Molenaar
M. C. D. N. J. M. Huysmans
Soort article
Onderzoek
Verscheen in

Inleiding:

In de tandartsopleiding in Groningen krijgen specifi eke onderwerpen vorm in keuzeprojecten. Om na te gaan of deze keuzeprojecten een bijdrage leveren aan de eisen die er voor de tandartsopleiding gesteld zijn, wordt bestudeerd of de verschillende keuzeprojecten een programma realiseren conform de beoogde doelen. Tevens wordt onderzocht of deze doelen worden bereikt volgens studenten.

Methode:

De programmabeschrijvingen van alle keuzeprojecten (n=11) zijn geanalyseerd door een expert aan de hand van een vragenlijst. Deze vragenlijst werd ook gebruikt om de mening van studenten (n=96) te inventariseren.

Resultaten:

Uit de programmabeschrijvingen blijkt dat vier doelen (kennis en inzicht; theorie en praktijk; antwoorden funderen met literatuur; literatuur verwerken in opdrachten) in alle keuzeprojecten gerealiseerd worden. Twee doelen (verduidelijking beroepsbeeld; aanzet tot differentiatie/specialisatie) worden in respectievelijk tien en vier keuzeprojecten gerealiseerd en één doel (zoeken naar literatuur) komt helemaal niet aan de orde. Studenten vinden dat zij de volgende doelen bereiken: kennis en inzicht (94%); theorie en praktijk (82%); verduidelijking beroepsbeeld (77%); aanzet tot differentiatie/specialisatie (46%); zoeken naar literatuur (38%); antwoorden funderen met literatuur(52%); literatuur verwerken in opdrachten (77%).

Discussie/conclusies:

De keuzeprojecten leveren een bijdrage aan de eisen die er voor de tandartsopleiding gesteld zijn, doordat een groot deel van de beoogde doelen gerealiseerd wordt in de programmabeschrijvingen. Echter, studenten geven aan maar een deel van de doelen te behalen. Meer aandacht voor de specialisatie- en differentiatiefunctie en de wetenschappelijke oriëntatie van de keuzeprojecten is wenselijk. Uitbreiding van de doelen met de vorming van professioneel gedrag zou een verbetering kunnen zijn. (Raghoebar-Krieger HMJ, Tams J, Molenaar WM, Huysmans MCDNJM. Keuzeonderwijs tandheelkunde in Groningen: een analyse van de operationalisatie van kerndoelen en het bereik ervan. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2006;25(1):14-21.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee