Het ritme van de tijdsbesteding van de PGO-student

Informatie
Auteurs
D. H. J. M. Dolmans
H. A. P. Wolfhagen
M. W. M. Jongbloets
R. J. I. Hoogenboom
Soort article
Onderzoek
Verscheen in

Samenvatting

Door middel van een tijdschrijfonderzoek (logboek) is informatie verzameld over de studieactiviteiten van geneeskundestudenten in het vierde blok van het eerste studiejaar te Maastricht. Onderzocht is hoeveel van de ingeroosterde activiteiten studenten daadwerkelijk volgen en hoeveel tijd studenten besteden aan ingeroosterde en zelfstudieactiviteiten. Daarnaast is nagegaan hoe de verhouding is tussen de tijd besteed aan ingeroosterde activiteiten en de tijd besteed aan zelfstudie. Tenslotte is bekeken hoe studenten de zelfstudietijd verdelen over een blokperiode van zes weken. Uit de resultaten blijkt dat de studenten consequent deelnemen aan de meeste ingeroosterde activiteiten. Ze besteden in het onderzochte blok gemiddeld 23 uur per week aan hun studie. Gemiddeld genomen wordt de helft van de totale studietijd besteed aan zelfstudie en de helft aan ingeroosterde activiteiten. Het studiegedrag gedurende het blok is regelmatig, zij het dat in de laatste week van het blok meer tijd besteed wordt aan zelfstudie dan aan ingeroosterde activiteiten.

Summary

First-year medical students of Maastricht Medical School were asked to record in a log book the amount of time they spent attending regular curricular activities (lectures, tutorial groups, practicals et cetera) and the time they used for self-directed learning during a six-week block period. We wanted to determine the ratio of time spent on regular coursework and that devoted to self-directed learning and also how self-directed learning is distributed over the block period. We found that students attend most of the course activities that are offered. On average they study 23 hours per week during the block period, with one half of the time being devoted to regular coursework and the other half to self-directed learning. The amount of time students use for both curricular activities and self-directed learning was distributed rather evenly over the block period, albeit that students devoted more time to self-directed learning than to regular coursework during the final week of the block period.

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee