Han Moll Penning 2012

Informatie
Auteurs
Bohn Stafleu van Loghum
Soort article
Mededelingen
Verscheen in

DeHan Moll Penning is bij het 25-jarig bestaan van de NVMO in 1997 ingesteld. De penning wordt eens in de vijf jaar in het kader van het lustrum van de NVMO toegekend aan een persoon, die zich heeft onderscheiden op het gebied van de ontwikkeling en innovatie van het medisch onderwijs in Nederland en/of België. Met de prijs wil het bestuur van de NVMO het belang van hoogwaardig medisch onderwijs benadrukken en zijn waardering uitspreken voor de bijdrage daaraan van de betreffende persoon. Het domein van de penning omvat alle onderdelen van het medisch en gezondheidszorgonderwijs. De prijs bestaat uit een legpenning en een oorkonde.

De prijs wordt toegekend door het bestuur van de NVMO op voordracht van een onafhankelijke jury. De jury voor de Han Moll Penning bestaat uit een voorzitter en twee leden. De jury voor 2012 bestaat uit: mevr. dr. D.H.J.M. Dolmans (Universiteit Maastricht), prof. dr. P.M.J. Stuyt (UMC St Radboud) en de laureaat van 2007, prof. dr. H.J.M. van Rossum (VUmc).

Alle leden van de NVMO worden uitgenodigd de jury attent te maken op mogelijke kandidaten. Voordrachten, voorzien van een korte argumentatie kunnen gezonden worden aan de voorzitter van de jury, mevr. dr. D.H.J.M. Dolmans, Universiteit Maastricht, Capaciteitsgroep Onderzoek van Onderwijs, Postbus 616, 6200 MD Maastricht (http://D.Dolmans@maastrichtuniversity.nl).

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee