De rol van (simulatie)patiënten in het onderwijs

Informatie
Auteurs
A. J. J. A. Scherpbier
J. -J. Rethans
S. L. Gorter
Soort article
Overzichtsartikel
Verscheen in

Samenvatting

Patiëntencontacten motiveren studenten en leveren een bijdrage aan de vorming van betere kennisnetwerken, die nodig zijn bij het omgaan met problemen van patiënten. Patiëntendemonstraties en bedside teaching zijn al langer toegepaste onderwijsvormen. Van recenter datum zijn de simulatiepatiënten, die als patiënt, docent, examinator en onderzoeker ingezet kunnen worden. Ook echte patiënten kunnen in verschillende rollen en onderwijsvormen een bijdrage leveren aan het curriculum. De geschiedenis en huidige stand van zaken van de rol van (simulatie)patiënten in het onderwijs passeren in dit artikel de revue. Tot slot wordt betoogd dat een grotere rol van (simulatie)patiënten op een vroeger tijdstip in de opleiding de overgang van theorie naar praktijk vergemakkelijkt en het leren van de student ten goede komt.

Summary

Encounters with patients are motivating for students and contribute to the development of knowledge networks that students need for the management of patient problems. Patient demonstrations and bedside teaching are traditional educational formats. More recently simulated patients have contributed to student learning as patients, teachers, examiners and researchers. Real patients can also contribute to the medical curriculum in a variety of roles and educational formats. An overview is presented of the educational roles of (simulated) patients. It is argued that a greater role for (simulated) patients from an earlier phase of the medical curriculum will facilitate the transition from theory to clinical practice and hence benefit student learning.

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee