Zij-Instroom

Inleiding

Alle geneeskunde faculteiten in Nederland bieden een kleine groep studenten met een diploma van een andere bacheloropleiding dan geneeskunde, de mogelijkheid om opgeleid te worden tot arts of arts-onderzoeker.
Utrecht en Maastricht kennen de vierjarige geaccrediteerde masteropleidingen tot arts-onderzoeker, respectievelijk SUMMA en A-KO. In Groningen, Nijmegen, Amsterdam (VU) , Amsterdam (UvA), Leiden en Rotterdam bestaan zij-instroomprogramma’s met een grote verscheidenheid aan ingangseisen, selectieprocedures en programma’s. Algemene deler is dat de belangstelling voor deze programma’s groot is, deelnemende studenten zeer gemotiveerd zijn, zij uitstekende studieresultaten behalen en moeiteloos hun plek vinden op de arbeidsmarkt. De programma’s dragen bij aan meer diversiteit in achtergrond onder de geneeskundestudenten en daarmee onder de toekomstige artsen.
De NVMO werkgroep Zij-Instroom is opgericht in 2019 en beoogt de expertise die is opgebouwd binnen deze programma’s te bundelen en breder beschikbaar te maken voor de NVMO gemeenschap.

Onze focus

De NVMO-werkgroep Zij-instroom vormt een platform voor het uitwisselen van kennis, ideeën en ervaringen met betrekking tot zij-instroomprogramma’s, arts-onderzoekermasters en premasters met als concrete doelen:
• de kwaliteit van de programma’s te bevorderen
• de zichtbaarheid van de programma’s te vergroten
• vanuit de ervaringen met zij-instroomprogramma’s een visie te formuleren over en adviezen uit te brengen voor zowel de reguliere als ook de zij-instroom van studenten tot de geneeskunde opleiding.

Onze activiteiten

De werkgroep streeft naar:
• drie bijeenkomsten per jaar
• een jaarlijkse bijdrage aan het NVMO-congres
• het uitvoeren en publiceren van wetenschappelijk onderzoek gerelateerd aan deze programma’s.
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor NVMO-leden die geïnteresseerd zijn in geneeskunde zij-instroomprogramma’s, premasters en opleidingen tot arts-onderzoekers.

Onze leden

In de werkgroep zijn alle faculteiten vertegenwoordigd door 1 of 2 leden. De leden zijn nauw betrokken bij het zij-instroomprogramma of de arts-onderzoeker master in hun faculteit. Daarnaast is er een student van het IMS betrokken bij de werkgroep.

Contact

Contactpersoon

Banner
Inge van Wijk

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee