Team Based Learning

Onze werkgroep

Team Based Learning (TBL) is een vorm van samenwerkend leren, waarbij studenten in teams op activerende wijze bezig zijn met de leerstof. Individuele verantwoordelijkheid en directe feedback spelen hierbij een belangrijke rol.

De NVMO-werkgroep TBL vormt een platform voor het uitwisselen en ontwikkelen van kennis, ideeën en ervaringen over TBL binnen het (para) medische beroepenveld. We volgende de ontwikkelingen in TBL nationaal en internationaal, met speciale aandacht voor toepassing in de medische (onderwijs)praktijk. Daarnaast willen we als werkgroep bijdragen aan de expertise-ontwikkeling over TBL.

Onze activiteiten

De werkgroep streeft naar:

  • drie themamiddagen per jaar
  • jaarlijkse bijdrage aan het NVMO-congres
  • publiceren van onderzoek naar TBL
  • bijdragen aan internationale congressen en symposia
  • samenwerking met vergelijkbare (internationale) werkgroepen

De bijeenkomsten zijn voor NVMO-leden die geïnteresseerd zijn in Team Based Learning en de implementatie ervan binnen het (para)medisch onderwijs of de (para)medische praktijk.

Onze leden

De NVMO-werkgroep bestaat uit een kerngroep van twee leden. De kerngroep is verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarplan en het (gedelegeerd) organiseren van de activiteiten van de werkgroep, met inbreng van de werkgroepleden. Nieuwe werkgroepleden zijn altijd welkom om aan te sluiten.

Contact

Contactpersonen voor de werkgroep

Banner
Linda Roossien

Amsterdam UMC

Banner
Jolanda Schieving

Radboudumc

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee