Skills en Simulatie (DSSH)

Inleiding

In gezondheidszorgopleidingen wordt steeds meer gebruik gemaakt van simulatie en serious games. De NVMO en de vereniging Dutch Society for Simulation in Healthcare (DSSH) werken samen aan de ontwikkeling en toepassing van deze vormen van onderwijs voor studenten en professionals in de gezondheidszorg.

Wie zijn wij?

De DSSH is een actieve vereniging en kent diverse commissies zoals de Serious Gaming-, Wetenschaps-, Onderwijs en Accreditatie- en PR commissie. De werkgroep bevordert het faciliteren, uitwisselen en verbeteren van kennis, onderzoek en toepassen van serious gaming en simulatietechnologie in het gezondheidszorgonderwijs in Nederland en Vlaanderen. Daarvoor heeft de werkgroep ook nauwe samenwerking met geaffilieerde buitenlandse verenigingen. De DSSH heeft onder andere samenwerkingsverbanden met de Society in Europe for Simulation Applied to Medicine (SESAM) en de Society for Simulation in Healthcare (SSH) in Amerika.

Wat doen wij?

Ieder voorjaar verzorgt de DSSH een congres, waarin het accent ligt op innovaties op het terrein van simulatie, Crew Resource Management/teamwerk en serious gaming binnen onderwijs en training voor gezondheidszorgprofessionals (in opleiding), met state-of-the art lectures, korte wetenschappelijke presentaties, interactieve workshops en veel ruimte voor netwerken. Op dit congres reikt de wetenschapscommissie de award uit voor beste wetenschappelijke presentatie en wordt een international research grant uitgereikt. Daarnaast reikt de commissie Serious Gaming keurmerken uit voor erkende, gevalideerde games.

Serious Game Keurmerk

De DSSH commissie Serious Gaming heeft een evaluatieraamwerk ontwikkeld voor de beoordeling van serious games, met een ‘Serious Game Keurmerk’. De wetenschappelijke basis hiervoor is beschreven in het artikel ‘How to systematically assess serious games applied to healthcare’. Inmiddels bestaat het keurmerk meer dan 5 jaar en zijn meer dan 20 games beoordeeld door de commissie. Indienen van een serious game voor toekenning van het keurmerk kan via https://www.dssh.nl/keurmerk/indienen/

Bestuur

Het bestuur van de DSSH bestaat uit de voorzitters van de diverse DSSH commissies en algemene leden van het bestuur. DSSH bestuursleden komen zowel uit Nederland als Vlaanderen, hebben diverse achtergronden en expertises, vertegenwoordigen zowel HBO als WO opgeleide zorgprofessionals en zijn actief in een klinische (onderwijs)setting of in onderwijsonderzoek.

Lid worden

Geïnteresseerden kunnen tegen gereduceerd tarief lid worden van beide verenigingen (NVMO en DSSH). Je ontvangt dan uitnodigingen voor activiteiten van NVMO en DSSH en korting op activiteiten van NVMO en DSSH. Neem hiervoor contact op met secretariaat@dssh.nl of werkgroepen@nvmo.nl.

Contact

Contactpersonen voor de NVMO

Banner
Marleen Groenier

Universiteit Twente

Banner
Uli Strauch

Maastricht University

Banner
Banner
Banner

Gelijke kansen in het gezondheidszorgonderwijs

16 en 17 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee