Simulatie en gestandaardiseerde patiënten

De werkgroep is ontstaan vanuit de behoefte aan een landelijk platform voor SP-Educators. Professionals die zich bezighouden met onderwijs waarbij simulatie en/of gestandaardiseerde patiënten (SP’s) worden gebruikt, kunnen elkaar hier ontmoeten en van elkaar leren over het gebruik van SP’s.

Onze focus

De werkgroep Simulatie en gestandaardiseerde patiënten (ASPE-NL) helpt haar leden zich te ontwikkelen en professionaliseren op het gebied van simulatie- en gestandaardiseerde patiënten (SPs). De werkgroep richt zich op:

  • Het vaststellen van richtlijnen/standaarden op het gebied van SP-activiteiten
  • Vooruitgang bewerkstellingen in SP-scholing en SP-onderzoek, zoals onder meer komen tot een SP-educator onderwijs curriculum
  • Afbakening van expertise domeinen (met name op gebied van feedback)
  • Het bijhouden van een landelijke rollen-bank van SP-rollen
  • SP-gerelateerde activiteiten als selectie, motivatie, trainingsmethodieken, het schrijven van rollen, logistiek, integratie van communicatie/lichamelijk onderzoek/professioneel gedrag, technische opnametechnieken, evaluatie, vaardigheden van de SP-trainer, etc.

Onze activiteiten

De werkgroep komt drie keer per jaar bij elkaar, waarvan eenmaal op de avond voorafgaande aan het NVMO-congres. Veel van de activiteiten op het gebied van SP’s zijn wel gerelateerd aan communicatie, maar dit wordt niet als specifiek thema behandeld, aangezien daar een aparte NVMO werkgroep voor bestaat.

A. Felgersma, JJ Rethans: een landelijk rollenbestand van alle SP rollen van de deelnemende medische opleidingen, alleen toegankelijk voor eigen werkgroep leden.

Publicaties

Rethans JJ, Grosfeld FJM, Aper L, Reniers J, Westen JH, van Wijngaarden JJ, van Weel-Baumgarten EM. Six formats in simulated and standardized patients use, based on experiences of 13 undergraduate medical curricula in Belgium and the Netherlands. Medical Teacher, 2012 (34); 710-716

Presentaties

Grosfeld F. et al (namens Werkgroep SPs NVMO): Waarborging kwaliteit Simulatiepatiënten. Ronde tafel bijeenkomst op NVMO Congres 2011.
Lovink A, Rethans JJ. International Collaboration between SP-Educators in the Netherlands and Belgium: the way we work together! Session at ASPE Congres June 2012 in San Diego.
Bank I, Elgersma AF, Grosfeld FJM, namens de NVMO werkgroep SPs. Eerste inventarisatie inzet simulatiepatiënten bij opleidingen voor BIG-geregistreerde beroepen in Nederland Presentatie op NVMO congres 2013.
Lovink A. Selectie van simulatiepatiënten. Workshop namens de werkgroep SPs op NVMO congres 2015.
‘Kinderen als simulatiepatiënten?, Kan dat en zo ja, hoe dan? Ronde tafel bijeenkomst namens de werkgroep op NVMO congres 2016.

Internationale samenwerking

In juli 2015 heeft de werkgroep in Nijmegen een gezamenlijke bijeenkomst van een dag gehouden samen met een consortium van 8 SP-coördinatoren van Medische Fakulteiten in Noord-Rijn Westfalen.

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee