Selectie

Inleiding

Veel opleidingen in de zorg maken gebruik van selectie, op basis van een numerus fixus of als een selectieve opleiding. Immers, wanneer het aantal aanmeldingen het aantal opleidingsplaatsen overschrijdt, zal er besloten moeten worden wie er aan de opleiding mag beginnen. Of selectie is nodig wanneer de vooropleiding voor een match met de (vervolg)opleiding gegarandeerd dient te worden. Hoe selecteer je de meest ‘geschikte’ kandidaten voor de opleiding? En ook: welke eigenschappen en vaardigheden bezit de meest geschikte kandidaat, en wat betekent geschikt eigenlijk voor jouw opleiding? Hoe kom je tot selectiecriteria, en welke methoden zijn geschikt om je toekomstige studenten mee te selecteren? En hoe kunnen we het proces van selectie zo eerlijk mogelijk laten verlopen? Dit soort vragen staan centraal in de werkgroep Selectie.

Onze focus

De werkgroep bouwt expertise op over wat een goede selectie inhoudt. Dit beslaat het gehele proces van selectie van het opstellen van doelen voor selectie tot en met evaluatie en aanpassing. De werkgroepleden wisselen hier onderling ervaringen over uit. Zo proberen we zicht te krijgen op de onderbouwing van keuzes die verschillende opleidingen maken voor het gebruik van bepaalde selectiemethodes. Ook bespreken we verschillende selectiecriteria en bijpassende -methoden en de effecten van selectie. Verder buigen wij ons over praktische aspecten bij selectie en het logistieke en juridische proces. Veel leden van de werkgroep zijn nauw betrokken bij onderzoek aan selectie, waarmee de deelnemende opleidingen ook gesteund worden door wetenschappelijke informatie.

Actuele thema’s en vragen bij selectie:
• de terugkeer van loting in de wet (wat willen opleidingen hiermee en hoe wordt dit eventueel geïmplementeerd?)
• kansen(on)gelijkheid (hoe pakken we dit aan en met wie moeten we hiervoor samenwerken?)
• transparantie en eerlijkheid (hoe borgt een opleiding deze belangrijke aspecten?)

Onze activiteiten

De werkgroep komt ongeveer 3 keer per jaar een dagdeel bij elkaar. Op deze bijeenkomsten staat een bepaald thema centraal. Vaak worden experts uit het veld uitgenodigd om een onderwerp toe te lichten of uit te diepen. In een open discussie delen we ervaringen en ideeën of bespreken we actuele knelpunten of problemen binnen dit thema.

Publicatie

In 2023 is het Handboek Selectie Hoger Onderwijs verschenen. Dit is geen publicatie van de werkgroep zelf, maar een belangrijke basis voor het ontwikkelen van een selectie waaraan een aantal leden van de werkgroep een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Dit boek is vrij toegankelijk: Handboek selectie hoger onderwijs | Onderwijskennis

Contact

Deelname aan de werkgroep staat open voor leden van de NVMO die geïnteresseerd zijn in en/of betrokken zijn bij de selectie van studenten.

Banner
Eline Dubois

LUMC

Banner
Sanne Schreurs

Universiteit Maastricht

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee