Professionaliteit

Inleiding

De meeste studenten in de zorg en artsen in opleiding tot specialist (AIOS) ontwikkelen “als vanzelf” een professionele identiteit. Een kleine groep valt echter op door onprofessioneel gedrag heeft extra begeleiding nodig.

Onze focus

De werkgroep Professionaliteit wisselt ervaring uit, deelt kennis en vergroot expertise over professionaliteit in de zorg, professioneel gedrag en professionele identiteitsvorming. Wij volgen nieuwe ontwikkelingen, bespreken nieuwe literatuur en behandelen casuïstiek over (on)professioneel handelen van studenten en AIOS.

Onze activiteiten

Onze werkgroep organiseert twee keer per jaar reguliere online bijeenkomsten voor alle werkgroepleden van twee uur. Verder is er tweemaal fysiek een bijeenkomst, waaronder één op het jaarlijkse NVMO-congres (lunchbijeenkomst).

Tijdens de vergaderingen is tijd voor intervisie ingeruimd. In deze tijd bespreken we (de omgang met) moeilijke casussen en proberen we nieuwe wegen te zoeken om deze casussen te benaderen. Ook is er ruimte om steeds een actueel thema te belichten dat wordt voorbereid door een van de leden of een gastspreker (bijvoorbeeld: onderwijs rondom professionaliteit, studenten-welzijn / burn-out, remediering onprofessioneel gedrag, iudicium abeundi etc.).

Daarnaast levert de werkgroep bijdragen aan conferenties en congressen (NVMO congres, AMEE).

Leden van de werkgroep

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van de faculteiten diergeneeskunde, tandheelkunde, technische geneeskunde en geneeskunde. Iedere faculteit/instelling wordt door minimaal een (vast) persoon vertegenwoordigd. Maar ook leden vanuit het hoger beroepsonderwijs zijn zeer welkom, zoals verpleegkunde, fysiotherapie of verloskunde.

Contact

Contactpersonen voor de werkgroep

Banner
Pieter Barnhoorn

LUMC

Banner
Sebastiaan Pronk

MUMC

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee