Planetary Health

We zijn we?

Oprichters van de werkgroep Planetary Health zijn Nienke Boogaard (Assistant Professor Specialisme Ouderengeneeskunde Opleiding LUMC) en Lisa de Jonge (Gedragswetenschappelijk docent Huisartsopleiding ErasmusMC), twee bevlogen onderwijsprofessionals met een interesse in het ontwikkelen, implementeren en geven van onderwijs binnen de zorg op maatschappelijk relevante thema’s. Binnen het landelijke onderwijsinnovatieproject ‘Planetary Health en duurzame zorg in de Huisartsopleiding’ hebben wij met plezier samengewerkt en is het idee ontstaan deze werkgroep op te richten.

Onze focus

De focus van deze werkgroep is onderwijs en onderzoek op het gebied van Planetary health. Planetary health is de wetenschap die zich bezighoudt met de relatie tussen de gezondheid van de mens en de gezondheid van de planeet. Deze wetenschap erkent de diepgaande impact van milieufactoren op de gezondheid van individuen en gemeenschappen wereldwijd. Planetary health is niet alleen gericht op het behandelen van ziekten, maar ook op het bevorderen van gezondheid. Klimaatrechtvaardigheid is een belangrijke pijler van Planetary health. Kwetsbare en reeds achtergestelde populaties, met name in de low income countries, hebben nauwelijks bijgedragen aan het veroorzaken van het klimaatprobleem en worden disproportioneel bedreigd door klimaatverandering.

Waarom doen we dit?

Sinds de WHO in 2015 stelde dat klimaatverandering de grootste bedreiging voor de menselijke gezondheid is, zijn velen daarvan doordrongen. Ook the Lancet stelt in the Lancet Countdown on health and climate change (2022) dat de ecologische crisis steeds meer de fundamenten van de menselijke gezondheid en het welzijn schaadt. Het wetenschappelijke bewijs dat klimaatverandering en milieuverontreiniging tot steeds méér en andere zorgvragen leiden is evident. Er is dringend behoefte aan gezondheidsprofessionals die klimaat- en milieubestendige (adaptatie) en klimaat- en milieuvriendelijke (mitigatie) zorg kunnen leveren. Het is dan ook noodzakelijk deze professionals middels onderwijs voor te bereiden op die rol en verder onderzoek te doen op dit gebied. De KNAW onderschrijft dit en roept de medische opleidingen op om Planetary Health in de curricula op te nemen en geeft adviezen waar onderzoek naar kan worden gedaan.

Onze activiteiten

Het doel van deze werkgroep is het samenbrengen van leden van de vereniging die werkzaam zijn binnen en/of interesse hebben in het onderwijs en onderzoek het gebied van Planetary health. We willen een platform bieden voor docenten, onderwijsontwikkelaars, onderzoekers en managers om ervaringen te delen, best practices uit te wisselen en elkaar te scholen.

Wat kunnen we betekenen voor onze leden?

Binnen de werkgroep:

  • uitwisseling van ervaringen
  • delen van onderwijsproducten
  • uitwisselen van ideeën op Planetary Health onderwijsinnovaties
  • mogelijk maken van samenwerking (onderwijsontwikkeling, onderzoek, scholing bieden)
  • faciliteren van nieuwe samenwerkingsverbanden

Buiten de werkgroep:

  • het bieden van goede en nuttige informatie via de website van de NVMO op het gebied van onderwijs en onderzoek
  • ondersteuning bieden aan andere werkgroepen om inhoudelijke thema’s met een Groene Bril te bekijken
  • aanbieden van workshops, rondetafels of lezingen op het NVMO-congres

Wanneer komen we bij elkaar?

Ieder NVMO-congres komen we bij elkaar, daarnaast organiseren we naar behoefte bijeenkomsten op andere momenten in het jaar (online dan wel fysiek).

Contact

Onze contactgegevens zijn:

Banner
Nienke Boogaard

LUMC

Banner
Lisa de Jonge

Erasmus MC

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee