Internationalisering

Inleiding

Studenten Geneeskunde zijn van oudsher zeer mobiel. Met name in de klinische fase gingen veel studenten op pad en veelal naar de tropen. Door de contacten die daar ontstonden, kunnen nu jaarlijks meer dan duizend Nederlandse en Vlaamse medische studenten internationale ervaringen opdoen. Niet alleen klinische stages, maar ook wetenschappelijke stages en soms ook in de pre-klinische fase.

Internationalisering omvat tegenwoordig méér dan alleen buitenlandstages. Onder de vlag Internationalization@Home zijn initiatieven en projecten ontstaan om specifieke leerdoelen te realiseren, waarmee studenten zonder buitenland-ervaring in dat proces meegenomen konden worden. In het geneeskundig onderwijs ontstonden Engelstalige modules, tracks en zelfs hele programma’s, waarmee de diversiteit in de instroom verder toenam.

Ons doel

De werkgroep Internationalisering heeft als oogmerk uitwisseling van kennis, ideeën en ervaringen op het gebied van internationalisering. De werkgroep wil dat doen door vertegenwoordigers binnen de (bio)medische en gezondheidswetenschappen bij elkaar te brengen en gezamenlijk te komen tot (voorstellen voor) verbetering/vergroting van aandacht voor internationaliseringsonderwerpen in het medisch onderwijs en intensivering van de onderlinge samenwerking, zowel lokaal als op landelijk niveau.

Onze doelgroep

De Werkgroep Internationalisering is er voor iedereen die interesse heeft in internationalisering in het onderwijs, in het bijzonder degenen die direct betrokken zijn bij de vormgeving daarvan:

 • (Beleids)medewerkers Internationalisering
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Supervisoren/inhoudelijk verantwoordelijke arts/docenten van internationale stages
 • Studenten met een (beleidsmatige) belangstelling voor internationalisering resp. buitenlandstages
 • Externe deskundigen (op uitnodiging)

Onze activiteiten

De werkgroep organiseert jaarlijks een themamiddag in het voorjaar en een ronde tafel bijeenkomst tijdens het NVMO-congres in november. Onderwerpen en thema’s zijn:

 • Professioneel gedrag in het buitenland
 • Rationale, kwaliteit, buitenlandspecifieke leerdoelen
 • Evidence-based internationaliseringsbeleid
 • Mobiliteit en equivalentie van de extern gevolgde studieonderdelen
 • Innovatieve vormen van internationalisering
 • Internationalisering en het raamplan
 • Internationalization@Home
 • Accommoderend vermogen inkomende mobiliteit

 

Contact

Contact met de werkgroep

Banner
Sacha Wanna | voorzitter

LUMC

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee