Van schoenendoos naar software systeem: hulp bij het kiezen van een digitaal portfolio

Informatie
Auteurs
C. den Rooyen
H.M.J. van der Helm
R. Scheenstra
Soort article
Onderzoek
Verscheen in

Samenvatting

In het huidige, steeds complexer wordende werkveld voor de medisch specialist worden generieke competenties als effectieve communicatie, organisatie, teamwerk en professionaliteit steeds belangrijker. ‘Harde’ kennis kan getoetst worden met schriftelijke testen. Voor het toetsen van de overige competenties kunnen we echter niet terugvallen op schriftelijke toetsen. Bij het beoordelen en het aanleren van dergelijke competenties is het portfolio een belangrijk instrument.

In het kader van de opleidingsmodernisering is een groot aantal wetenschappelijke verenigingen momenteel op zoek naar een digitale variant van het portfolio. De hoeveelheid literatuur over het gebruik en implementatie van portfolio’s is groot. In dit artikel wordt een systematisch overzicht gegeven van mogelijke functionaliteiten van een digitaal portfolio binnen de medische vervolgopleidingen en de beschikbaarheid hiervan binnen drie portfoliosystemen die op de Nederlandse markt zijn. (Helm HMJ van der, Scheenstra R, Rooyen C den. Van schoenendoos naar software systeem: hulp bij het kiezen van een digitaal portfolio. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2010;29(5):298–306.)

Summary

In today’s increasingly complex working environment of medical specialists, generic competencies such as communication, organisation, team work and professionalism are fast gaining importance. ‘Hard’ knowledge can by assessed by written tests but these are not suitable for assessing the afore-mentioned competencies. Portfolio is an instrument that can play an important role in learning and assessing such competencies.

In efforts to modernise medical education many scientific associations are looking for a digital portfolio. There is a vast amount of literature on the use and implementation of portfolios. This paper provides a systematic overview of the use of electronic portfolios in postgraduate medical education and of the three systems that are available on the market in the Netherlands. (Helm HMJ van der, Scheenstra R, Rooyen C den. From shoebox to software system: assistance in the selection of an electronic portfolio. Netherlands Journal of Medical Education 2010;29(5):298–306.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee