Tentamens met de computer: een vergelijking van meerkeuzevragen en alternatieve vraagvormen

Informatie
Auteurs
G. C. van den Bos
S. Draaijer
Soort article
Onderzoek
Verscheen in

Samenvatting

In het medisch onderwijs wordt steeds meer gebruik gemaakt van beeldschermtoetsing en alternatieve vraagvormen. In een speciaal geprepareerd beeldschermtentamen werden traditionele meerkeuzevragen en alternatieve vraagvormen aan studenten voorgelegd om deze voor wat betreft scores en slaagpercentages met elkaar te kunnen vergelijken. De meerkeuzevragen dienden tevens als referentie. Voor het tentamen werden drie alternatieve vraag – vormen gebruikt: Drag-and-dropvragen, Multiple Responsevragen en Matchingvragen. De slaaggrens werd bepaald volgens het model waarbij de helft van het aantal punten gescoord moet worden nadat een correctie voor het scoren op basis van de raadkans is toegepast. Deze methode wordt in het hoger onderwijs op grote schaal gebruikt. De resultaten laten zien dat de alternatieve vraagvormen vele mogelijkheden bieden en scores opleveren in dezelfde ordegrootte als meerkeuzevragen. De alternatieve vraagvormen resulteren echter wel in verschillende slaagpercentages. (Draaijer S, Bos GC van den. Tentamens met de computer: een vergelijking van meerkeuzevragen en alternatieve vraagvormen. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2009;28(1):13-21.)

Summary

The use of on-screen computer-based assessment in medical education is increasing. Students were given a computerbased test containing traditional multiple-choice questions and new question types and we compared the scores and pass rates of the different question types: drag-and-drop questions, multiple response questions and matching questions. The multiple choice questions served as base-line. The cut-scores were set according to the linear model for score-to-grade transformation adapted on the basis of the guess score. This method is common practice in higher education in the Netherlands. The results of the experiment show that the new question types reliably assess medical knowledge and that despite variation the scores are comparable to those of multiple choice questions. The new question types lead to considerable differences in passing rates, however. (Draaijer S, Bos GC van den. Computer-based assessment: a comparison between multiple-choice questions and new question types. Dutch Journal of Medical Education 2009;28(1):13-21.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee