Traditionele versus virtuele microscopie bij het onderwijs in de histopathologie

Informatie
Auteurs
A. Bootsma & P. Klein Klouwenberg
M. Valkenburg
M. Van Dijk
O. ten Cate
Soort article
Onderzoek
Verscheen in

Samenvatting

Inleiding: Onderwijs in de histologie en pathologie met behulp van een lichtmicroscoop vormt van oudsher een essentieel onderdeel van de medische curricula. Het is echter een betrekkelijk inefficiënte onderwijsvorm en er worden in toenemende mate alternatieven aangewend, waarbij de computer een belangrijke rol speelt. In deze studie is nagegaan hoe studenten oordelen over de digitale (virtuele) practica microscopie in vergelijking met de traditionele practica microscopie.

Methode: 302 eerstejaars en 170 tweedejaars Utrechtse studenten geneeskunde voerden een celbiologisch respectievelijk histopathologisch practicum uit, zowel in digitale vorm als met behulp van een lichtmicroscoop. Na afloop werd aan de hand van een vragenlijst naar hun oordeel gevraagd. Tijdens het eerstejaars blok werden bovendien opdrachten uitgevoerd en beoordeeld.

Resultaten: De studenten oordeelden positiever over de practica met virtuele microscopie dan over de practica met de lichtmicroscoop. De virtuele microscopie bleek prettiger uit te voeren, was duidelijker en leerzamer. Histologische structuren waren hierbij beter te herkenen door de annotaties. Hoewel studenten het onderwijs in het omgaan met de lichtmicroscoop als een essentieel onderdeel van de opleiding beschouwden, vond het merendeel een enkele les hiervoor voldoende. De eerstejaarsstudenten scoorden hoger op vragen tijdens het virtuele practicum dan op de vragen tijdens het lichtmicroscopiepracticum, zo bleek uit een variantieanalyse met herhaalde metingen.

Discussie en conclusie: Histopathologisch onderwijs met virtuele microscopie wordt door de studenten beter gewaardeerd dan practica met de lichtmicroscoop. Er is bovendien een indicatie dat deze lesvorm leerzamer is. Klein Klouwenberg P, Valkenburg M, Cate O ten, Bootsma A, Dijk M van. Traditionele versus virtuele microscopie bij het onderwijs in de histopathologie. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2009;28(6):261–268.)

Summary

Introduction: For a long time histopathology courses with light microscopy have been the cornerstone of medical students’ education in cell biology and pathology. However, this method is fairly expensive and inefficient and alternatives, often computer-based ones, are available. In this study we evaluated the use of virtual microscopy in histopathology education versus the traditional approach.

Methods: At Utrecht medical school, first- (302) and second year students (170) took part in laboratory sessions in biology and histopathology using both light and digital microscopy. A questionnaire was administered to investigate their opinions. In addition, a comparison was made between test scores of first-year students after laboratory classes with virtual microscopy and after classes with light microscopy

Results: The students favoured virtual microscopy over traditional light microscopy. Virtual microscopy was considered to be more convenient to perform, to afford greater clarity and to be more informative. Histological structures were easier to identify due to the use of text boxes and other annotations in the virtual method. Although the students thought it important to learn how to use the traditional light microscope, the majority of them thought one lesson would suffice for that. Repeated measures ANOVA showed that test scores after virtual microscopy classes were significantly better than after traditional microscopy classes.

Conclusion: Medical students prefer virtual microscopy over light microscopy in histopathology education. There are indications that virtual microscopy is more instructive. (Klein Klouwenberg P, Valkenburg M, Cate O ten, Bootsma A, Dijk M van. The use of virtual microscopy versus traditional light microscopy in histopathology education. Dutch Journal of Medical Education 2009;28(6):261-268.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee