Studenten trainen medestudenten in didactische vaardigheden

Informatie
Auteurs
A.J.G. van Kleef
A.W. Sillius
F.M. Bos
L. Schultinge
M.E. Stegmann
R.G. Pleijhuis
T. Verbeek
W. M. Molenaar
Soort article
Beschouwing
Verscheen in

Samenvatting

Inleiding:

Sinds begin 2008 hanteren alle Nederlandse universiteiten de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO). Aan de Faculteit der Medische Wetenschappen te Groningen staat het traject tot het behalen van deze bekwaamheid niet alleen open voor docenten, maar ook voor studenten. Deze BKO-studenten doen tijdens hun studie didactische kennis en vaardigheden op en verkrijgen, bij gebleken bekwaamheid, het BKO-certificaat (‘BKO-S’ genaamd) tegelijk met hun afstuderen.

Opzet en uitvoering trainingsproject voor EHBO-studenten:

BKO-studenten werden in de gelegenheid gesteld om praktische ervaring op te doen binnen alle voor de BKO relevante competentiegebieden – het ontwerpen, verzorgen en evalueren van onderwijs – door te participeren in een project waarbij zij voor andere studenten een didactische training verzorgden. Vijf BKOstudenten (trainers) ontwikkelden en gaven een didactisch trainingstraject aan 24 tweede- en derdejaars bachelorstudenten geneeskunde (EHBO-docenten), die EHBO-lessen zouden gaan verzorgen op basisscholen.

Tijdens de training werd aan de hand van een onderwijsleergesprek aandacht besteed aan de kenmerken van een goede les. Daarnaast werden de EHBO-docenten in de gelegenheid gesteld de introductie van hun eerste les voor te dragen, gevolgd door feedback en een plenaire nabespreking. Op vergelijkbare wijze werd geoefend met het overbrengen van theorie, het houden van orde en het aanleren van vaardigheden. Het trainingstraject werd afgesloten met een observatie in de praktijk, waarbij de EHBO-docenten concrete feedback ontvingen op hun functioneren.

Tot slot werd het gehele trainingstraject zorgvuldig geëvalueerd. De reacties van de EHBOdocenten, trainers en coaches bij de evaluatie van het project waren positief.

Conclusie:

Gezien de bemoedigende resultaten zal het uitvoeren en verder ontwikkelen van de training als onderdeel van het BKO-traject blijven bestaan. (Pleijhuis RG, Stegmann ME, Schultinge L, Verbeek T, Kleef AJG van, Sillius AW, Bos FM, Molenaar WM. Studenten trainen medestudenten in didactische vaardigheden. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 211;30(4):143–151.)

Summary

Introduction:

In 2008, all Dutch universities introduced the Basic Teaching Qualification (‘Basiskwalificatie Onderwijs’ (BKO)). At the Faculty of Medical Sciences in Groningen, teachers and students can obtain this qualification. BKO students acquire didactic knowledge and skills during their studies, and they receive the BKO certificate (BKO-S) together with their medical degree provided they have given proof of didactic competence.

In 2009, one of the opportunities for BKO students to gain practical experience in all competences relevant to BKO, i.e. design, delivery and evaluation of education, was to participate in a first-aid project. Five BKO students (trainers) developed a training programme for 24 second and third year medical students (first-aid instructors) to prepare them for teaching a first-aid course in primary schools.

The programme:

In one session of the programme, trainers and instructors discussed characteristics of a good training session. Also, first-aid instructors were asked to present to the other instructors and to the trainers the introductory part of their first primary school training session, on which they received feedback from the group. The same method was used to teach the instructors how to teach theory, how to keep order and how to teach skills to primary school pupils. At the end of the programme, the instructors were observed when they were teaching first aid in a primary school and given concrete feedback on their performance.

Conclusion:

The evaluation of the didactic training programme showed that instructors, trainers and coaches of the first-aid programme all considered the programme to be of great value. Because of the encouraging results, the first-aid training programme will be incorporated in the BKO programme. (Pleijhuis RG, Stegmann ME, Schultinge L, Verbeek T, Kleef AJG, Sillius AW, Bos FM, Molenaar WM. Peer teaching of didactic skills by medical students. Netherlands Journal of Medical Education 2011;30(4):143–151.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee