Selectie van bachelorstudenten geneeskunde; de Groningse procedure

Informatie
Auteurs
G.A.H. Buist
J. C. C. Borleffs
J. Cohen-Schotanus
R.J. Hiemstra
Soort article
Onderzoek
Verscheen in

Samenvatting

Inleiding:

Opleidingen Geneeskunde mogen een deel van hun studenten zelf selecteren. In dit artikel worden het doel en het proces van de Groningse selectieprocedure beschreven, alsmede het onderzoek naar bias bij de selectieprocedure met betrekking tot leeftijd en geslacht.

Methode:

De selectieprocedure bestaat uit twee rondes, waarin kandidaten op basis van zes van de zeven competenties uit het curriculum worden getoetst op cognitieve en non-cognitieve aspecten. Voor de eerste ronde stellen de kandidaten een dossier samen aan de hand van een inschrijfformulier (een uitgebreide versie van de Rotterdamse procedure). Voor de tweede ronde worden 300 van hen uitgenodigd voor een assessment op de faculteit. Met behulp van chi-kwadraat- en t-toetsen werden de groepssamenstellingen en de resultaten van de beide selectierondes in 2009 en 2010 vergeleken.

Resultaten:

In 2009 en 2010 werden respectievelijk 910 en 913 kandidaten beoordeeld, waarvan uiteindelijk 138 en 139 studenten werden geselecteerd. Op basis van louter Rotterdamse criteria zou ruim een derde van de deelnemers aan de tweede ronde uit andere kandidaten hebben bestaan. In 2009 en 2010 werden respectievelijk 35 en 30 bezwaarschriften ingediend. In de selectieprocedure werd geen systematische bias voor leeftijd en geslacht gevonden.

Discussie:

Met de huidige procedure kan in een relatief kort tijdsbestek een groot aantal kandidaten beoordeeld worden. Echter, in deze opzet is de authenticiteit van het gemaakte werk voor de eerste ronde onzeker, waardoor bepaalde kandidaten bevoordeeld kunnen worden. Het is daarom wenselijk de opzet van de eerste ronde te herzien. Om ongewenste bevoordeling van een bepaalde groep kandidaten te voorkomen, zullen de effecten van de selectieprocedure op de samenstelling van de groep geselecteerde kandidaten blijvend en uitgebreider onderzocht moeten worden. (Mulder BF, Hiemstra RJ, Borleffs JCC, Buist GAH, Cohen-Schotanus J. Selectie van bachelorstudenten geneeskunde; de Groningse procedure. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2011;30(3):80–90.)

Summary

Introduction:

Dutch Medical Schools can use an admission procedure to select part of their new students. This article describes the procedure (and its purpose) used at Groningen University and reports on a study of potential age and gender bias in the selection procedure.

Method:

Applicants are assessed on cognitive and non-cognitive aspects of six of the seven central competencies of the curriculum. The first round is an extended version of the Rotterdam procedure in which applicants prepare a file based on an application form. For the second round, 300 applicants take part in an assessment at the Faculty of Medicine. Differences in group composition and results between the two rounds in 2009 and 2010 were examined using chi-square and t-tests.

Results:

138 out of 910 applicants and 139 out of 913 applicants were selected in 2009 and 2010, respectively. Over one third of applicants admitted to the second round would not have reached that round based on the Rotterdam criteria only. In 2009 and 2010, 35 and 30 applicants lodged a complaint against the selection decision. No systematic age or gender bias was found.

Discussion:

The current procedure enables assessment of a large number of applicants within a relatively short period of time. However, some candidates may be at an advantage, since the authenticity of the files prepared for the first round cannot be verified. It therefore seems desirable to modify the procedure of the first round. In order to prevent bias, it is advisable to continuously and extensively monitor the effects of the procedure on the final selection. (Mulder BF, Hiemstra RJ, Borleffs JCC, Buist GAH, Cohen-Schotanus J. Selection of students for the medical bachelor programme; the Groningen procedure. Netherlands Journal of Medical Education 2011;30(3):80–90.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee