Schriftelijke toetsen voor klinische probleemoplosvaardigheden: een overzicht

Informatie
Auteurs
H. Jaspaert
Johan Beullens
Soort article
Overzichtsartikel
Verscheen in

Samenvatting

Het toetsen van klinische probleemoplosvaardigheden is niet eenvoudig. Dit artikel beschrijft de resultaten van een literatuuronderzoek betreffende schriftelijke mogelijkheden voor het toetsen van klinische competentie: patient management problems (PMP’s), modified essay questions (MEQ’s) en de key features approach. Deze toetsvormen zijn realistischer dan mondelinge, essay- of meerkeuze-examens en bevorderen dat studenten zich bij het studeren richten op het toepassen van kennis. PMP’s en MEQ’s laten een betrouwbare meting toe, maar deze vereist wel ongeveer een dag toetstijd. Er zijn ook aanwijzingen voor de begripsvaliditeit van beide toetsvormen. De key features approach laat mogelijk kortere toetstijden toe, maar de psychometrische kwaliteit is minder duidelijk en er wordt uitgegaan van betwistbare veronderstellingen. Veelbelovend voor de toekomst lijken case-based simulations die via de computer worden afgenomen.

Summary

Clinical problem-solving skills are not easy to assess. This article present the results of a Medline search of the literature on paper-and-pencil tests of clinical competence, specifically patient management problems (PMP), modified essay questions (MEQ) and the key features approach. These tests are more realistic than oral examinations, essay questions or multiple-choice items and they provide an incentive for students to concentrate on the application rather than on the reproduction of knowledge in preparation for a test. PMPs and MEQs have adequate reliability with testing times of about one day. There are indications of construct validity of both test formats. The key features approach may allow shorter testing times, but its psychometric qualities still need to be proven. In the near future, computerised casebased testing may prove to be a promising approach.

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee