Rapport Dijsselbloem versus de zorgopleidingen

Informatie
Auteurs
Fedde Scheele
Soort article
Redactioneel
Verscheen in

De inbreng van Otto Bleker in dit nummer is een artikel over de recente geschiedenis van de modernisering van de medisch specialistische opleidingen. Zijn hartverwarmende kijk op de zorg, zorgers en patiënten stelt de lezer open voor de vanzelfsprekende noodzaak van aanpassing van de specialistenopleidingen. De andere zorgopleidingen vallen grotendeels ook onder zijn argumentatie en ook daar zien we belangrijke aanpassingen in het curriculum.

Nu in februari 2008 de commissie Dijsselbloem haar kritische rapport over het Nederlandse onderwijsbeleid uitbracht,1 is het wel erg aantrekkelijk om de bevindingen van die commissie eens te spiegelen aan het proces van modernisering waarover Otto Bleker rapporteert. Natuurlijk gaat dit rapport over veranderingen in het Nederlandse schoolsysteem en gaat deze vergelijking op enkele fronten mank. Bovendien is op het rapport zelf ook het nodige af te dingen. De ambtelijke taal werkt soms vervreemdend en het rapport vertolkt in zekere mate een tijdgeest en de Nederlandse cultuur. Het verbaast mij niettemin dat er overeenkomsten te vinden zijn, vooral op het terrein van de mij goed bekende modernisering van de medische vervolgopleidingen. In grote lijnen neem ik u mee langs een aantal items die te vinden zijn in de samenvatting op de laatste pagina’s van het rapport.

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee