Radiologie als onderdeel van het stationsexamen klinische vaardigheden

Informatie
Auteurs
I. A. H. van den Berk
J. M. M. van de Ridder
J. P. J. van Schaik
Soort article
Beschouwing
Verscheen in

Samenvatting

Inleiding: In een stationsexamen worden klinische vaardigheden gestandaardiseerd en contextgerelateerd getoetst. In vergelijking met een schriftelijke toets is vanwege de inzet van verschillende casus en beoordelaars de test minder betrouwbaar. In de preklinische fase van het medisch curriculum van het Universitair Medisch Centrum Utrecht wordt radiologie getoetst in een vaardigheidstoets. De vaardigheidstoets is een als een medisch consult opgezet stationsexamen. Om een indruk te krijgen van de betrouwbaarheid van het station Radiologie is het station geanalyseerd.

Methode: Er zijn vier vragen geformuleerd:

• Hoe is de interne consistentie van de items binnen het station Radiologie?

• Hoe is de score op het station Radiologie in vergelijking met de gehele toets?

• Wat zijn de scoreverschillen tussen de casus?

• Wat zijn de scoreverschillen tussen de beoordelaars?

De in 2004 bij tweedejaars studenten geneeskunde afgenomen vaardigheidstoets werd geanalyseerd.

Resultaten: Van de in totaal 265 deelnemers aan de vaardigheidstoets hebben 93 studenten de stationstoets radiologie afgelegd. De Cronbach alpha voor het station Radiologie is 0,92. De gemiddelde score op het station Radiologie is 3,8 (0,87). De gemiddelde score op de toets zonder radiologie is 3,9 (0,32). De range van de gemiddelde score tussen de zes casus is 0,5 (3,6-4,1). De range van de gemiddelde score tussen de vijf beoordelaars is 1,0 (3,3-4,3).

Discussie en conclusie: De interne consistentie van de items binnen het station Radiologie is goed. De gemiddelde score op het station Radiologie is vergelijkbaar met die op de andere stations. De range van de score tussen de verschillende casus is vrij gering. De range van de score tussen de beoordelaars is duidelijk groter. In de toekomst wordt geprobeerd dit verschil te verkleinen door een betere voorbereiding van de beoordelaars en door het gebruik van een globale scorerichtlijn tijdens de test. De grootste meerwaarde van het stationsexamen voor het toetsen van radiologische klinische vaardigheden zit in het interactief toetsen van de studenten. Op deze manier kan het interpreteren van radiologische onderzoeken optimaal getest worden. (Berk IAH van den, Ridder JMM van de, Schaik JPJ van. Radiologie als onderdeel van het stationsexamen klinische vaardigheden. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2008;27(1):22-29.)

Summary

Introduction: Objective structured clinical examinations (OSCE) assess clinical competence in a standardised and context related manner. Compared with written tests, OSCES are more susceptible to reliability errors because of the use of multiple cases and multiple examiners. In the preclinical phase of the medical curriculum of University Medical Centre Utrecht, an OSCE is organised as a medical consultation. We evaluated the radiology station.Methods: We sought to answer four questions:

• What is the internal consistency of the items of the radiology station?

• How do the scores on the radiology station compare with the total scores on the other stations?

• How do different cases differ in scores?

• What are the differences in scores, if any, between the examiners?

We analysed the OSCE results of second year medical students in 2004. Results: In 2004, 265 students participated in the OSCE. Of these, 93 students were tested in the radiology station. The alpha coefficient of this station was 0.92; the mean score was 3.8 (0.87). The total mean score, excluding the radiology station, was 3.9 (0.32) and the mean scores on the six cases ranged from 3.6 to 4.1. The mean scores of the five examiners ranged between 3.3 and 4.3. Conclusion: The internal consistency of the items of the radiology station is good and the mean score is comparable with that of the other stations, with a fairly limited range of scores between cases and a wider range between the examiners. We aim to reduce this difference by preparing examiners better for their task and by introducing a global rating list. An advantage of the OSCE as an instrument to test clinical competence in radiology is its interactive nature. An OSCE enables optimal assessment of interpretation of radiological investigations. (Berk IAH van den, Ridder JMM van de, Schaik JPJ van. A radiology station in an objective structured clinical examination. An evaluation of the radiology station in the skills test of the undergraduate medical curriculum of Utrecht University Medical Center. Dutch Journal of Medical Education 2008;27(1):22-29.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee