PodCasting in het biomedisch onderwijs

Informatie
Auteurs
A. Freriksen
H. van Rijen
M. Spinder
M. van Emst
M. van Hoeij
W. Hols & O. ten Cate
Soort article
Onderzoek
Verscheen in

Samenvatting

Inleiding:

Het digitaal opnemen en als PodCast aanbieden van hoorcolleges aan studenten wint aan populariteit. Er is echter weinig bekend over de invloed hiervan op het studiegedrag en op de effectiviteit. Deze retrospectieve observationele studie geeft antwoord op de volgende vragen: 1) Hoe beïnvloeden PodCasts de participatie in het contactonderwijs en het studiegedrag, en 2) Wat is het effect van het aanbieden van PodCasts op het studieresultaat.

Materiaal en methoden:

In de tweedejaarscursus Orgaansystemen van de opleiding Biomedische Wetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) zijn vanaf het cursusjaar 2006/2007 hoorcolleges opgenomen en als PodCast aangeboden via een website. Het gebruik werd geëvalueerd via de reguliere cursusevaluatie.

Resultaten:

De PodCasts werden als zeer nuttig ervaren en door 82–96% van de studenten gebruikt om na het college nog eens te beluisteren. 12,5–26,5% van de studenten gebruikt de Podcast als vervanging van het hoorcollege. Het aanbieden van PodCasts naast reguliere hoorcolleges leidde niet tot een hogere eindscore of andere tijdbesteding. De waardering voor de cursus ging wel sterk omhoog.

Discussie en conclusie:

De PodCasts van hoorcolleges bij de cursus Orgaansystemen zijn intensief beluisterd zonder dat dit heeft geleid tot sterke afname van de participatie in de hoorcolleges zelf. De studenten gebruiken de PodCast met name als naluistergelegenheid. Er was geen duidelijk effect waarneembaar op het eindresultaat van de cursus. Om het effect van PodCasts naast reguliere hoorcolleges eenduidig vast te stellen, wordt onderzoek aanbevolen onder meer gecontroleerde omstandigheden. (Rijen H van, Freriksen A, Emst M van, Hoeij M van, Spinder M, Hols W, Cate O ten. PodCasting in het biomedisch onderwijs. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2010;29(5):284–292.)

Summary

Introduction:

The electronic distribution of classroom lecture recordings as PodCasts is getting more and more popular. However, fairly little is known about the effects of PodCasts on study behaviour and results. This retrospective observational study focused on two research questions: 1. How does the availability of PodCasts influence classroom lecture attendance and study behaviour? and 2. How does the availability of PodCasts influence study results?

Materials and methods:

During the second year course on ‘Organ Systems’ of the programme in Biomedical Sciences of the University Medical Center Utrecht, classroom lectures have been digitally recorded and distributed on a website since 2006/2007. PodCast usage was evaluated in the regular end-of-course evaluation.

Results:

The PodCasts were experienced as very useful and viewed by 82–96% of the students. 12.5–26.5% of the students used the PodCasts to replace one or more classroom lectures. The majority used them to review lectures they had attended. The availability of PodCasts did not increase student grades or study time. However, course ratings went up appreciably as a result of the PodCasts.

Discussion and conclusion:

Despite intensive use by students, PodCasts did not strongly affect lecture attendance. Students mainly use PodCasts to review attended lectures. Students’ final course grades showed no clear change. Further research under controlled conditions will be needed to more exactly determine the specific effects of PodCasts on students’ study behaviour and results. (Rijen H van, Freriksen A, Emst M van, Hoeij M van, Spinder M, Hols W, Cate O ten. PodCasting in biomedical education. Netherlands Journal of Medical Education 2010;29(5):284–292.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee