Onderwijs aan Nijmeegse studenten geneeskunde in vaardigheden voor Eerste Hulp

Informatie
Auteurs
J. Biert & E. C. T. H. Tan
P. A. de Ruijter
S. F. L. van Stigt
Soort article
Beschouwing
Verscheen in

Samenvatting

Van (toekomstige) artsen wordt verwacht dat zij de eerstehulpverlening beheersen. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat studenten geneeskunde over onvoldoende vaardigheden beschikken bij het verlenen van basale eerste hulp en elementaire reanimatie. Bij de (landelijke) invoering van de Bachelor/Masterstructuur (BaMa) in de opleiding Geneeskunde aan het UMC St Radboud, werd een verplichte EHBO-cursus opgenomen in de bachelorfase. Deze blokoverstijgende cursus van 35 studiebelastinguren (SBU) bestaat voor de eerstejaars uit acht avondlessen van twee uur, een theorietoets en een praktijkexamen in de vorm van een stationstoets.

Naast de basale reanimatie – geheel volgens de huidige richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad – worden diverse levensreddende handelingen, het aanleggen van verbanden en de systematische benadering van (ongevals-)slachtoffers behandeld. Hierdoor leert de student op minimaal het niveau van de leek extramuraal eerste hulp te verlenen, zonder gebruik te maken van (ingewikkelde) hulpmiddelen. In het tweede jaar volgt een herhalingscursus van vier uur, waarbij tevens geoefend wordt met de Automatische Externe Defibrillator (AED). In het derde jaar volgt nogmaals een herhalingscursus van vier uur en wordt de kinder reanimatie gedoceerd.

De cursus wordt gegeven door student-instructeurs, die in dienst zijn als student-assistent bij het UMC St Radboud. De organisatie van de cursus is in handen van een vijftal (tweedetot zesdejaars-)studenten, die onder verantwoordelijkheid van stafleden (twee chirurg-traumatologen, een huisarts en een anesthesioloog) uit het UMC St Radboud werken. Er zijn inmiddels goede ervaringen opgedaan met de inzet van student-assistenten. De gebruikte methode blijkt in de praktijk goed te werken en wordt door studenten positief gewaardeerd. (Ruijter PA de, Stigt SFL van, Biert J, Tan ECTH. Onderwijs aan Nijmeegse studenten geneeskunde in vaardigheden voor Eerste Hulp. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2009;28(2):74–80.)

Summary

The general public expects health care professionals to be competent to provide first aid including basic life support (BLS). Various studies have shown that junior doctors are deficient in the skills needed to provide first aid and BLS, including cardiopulmonary resuscitation (CPR). The results of these studies have led to the introduction of a compulsory first aid course for all first year medical students of Radboud University Nijmegen Medical Centre. This coincided with the nationwide introduction of the Bachelor-Master (BaMa) structure. The eight 2-hour sessions of the course are taught in the evening and the course includes a theoretical test and a practical exam. In addition to Basic Life Support in accordance with the guidelines of the Dutch Resuscitation Council, various basic life-saving techniques are taught. Second-year medical students attend a mandatory four-hour refresher course including CPR training and additional training in the use of an Automated External Defibrillator (AED). In the third year students attend another 4 hours of refresher training as well as training in paediatric basic life support. The courses are taught by studentinstructors and organised by (2nd to 6th year) medical students, supervised by staff members (two trauma surgeons, a general practitioner and an anaesthesiologist) of Radboud University Nijmegen Medical Centre. The experiences in these courses with the deployment of students as instructors of first aid and BLS training have been favourable. (De Ruijter PA, Stigt SFL van, Biert J, Tan ECTH. Teaching first aid skills to Nijmegen medical students. Dutch Journal of Medical Education 2009;28(2):74–80.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee