Nieuw bestuur voor het CBOG

Informatie
Auteurs
C. van Weel
Soort article
Mededelingen
Verscheen in

De benoemingscommissie van het College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg (CBOG) heeft op donderdag 7 december 2006 het besluit genomen over de samenstelling van het nieuwe bestuur van het CBOG. Het nieuwe bestuur zal aantreden op 1 februari 2007 onder gelijktijdige decharge van het interim-bestuur.

De benoemingscommissie van het College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg (CBOG) heeft op donderdag 7 december 2006 het besluit genomen over de samenstelling van het nieuwe bestuur van het CBOG. Het nieuwe bestuur zal aantreden op 1 februari 2007 onder gelijktijdige decharge van het interim-bestuur.

Als voorzitter is benoemd de heer prof. dr. E.A. van der Veen (tot 1 2007 decaan van de medische faculteit van de VU en lid van de Stuurgroep MOBG). Als leden zijn benoemd mw. drs. I. van Bennekom (directeur NPCF), prof. dr. E. Schadé (hoogleraar Huisartsgeneeskunde, AMC-UvA), prof. dr. B.J.N. Schreuder (voorzitter Raad van Bestuur Meerkanten GGZ Flevo-Veluwe), J.H. Bakker MHA (voorzitter Raad van Bestuur, Koninklijke Effatha Guyot Groep) en dr. G.A. Kool (tot voor kort voorzitter Raad van Bestuur Medisch Centrum Alkmaar en thans interim-voorzitter directie Revalidatiecentrum De Vogellanden in Zwolle).

De huidige kandidaten voldoen allen ruimschoots aan het van tevoren door partijen opgestelde profiel. Met hun benoeming zijn belangrijke aspecten van de gezondheidszorg, zoals innovatie, inhoudelijke kennis van beroepen en opleidingen en bestuurlijke ervaring, verenigd binnen het CBOG. De leden van het bestuur zijn geen lid van een bestuur van een branche-, beroeps- of belangenorganisatie. Het patiëntenbelang, waarvan mevrouw van Bennekom het boegbeeld is, is naar het oordeel van benoemingscommissie en Raad van Advies van een andere orde: het patiënten- en consumentenbelang is immers het algemeen belang en niet dat van een van de ‘spelers’ in de zorg.

Het CBOG zal bij de voorbereiding van voorstellen, besluiten en adviezen het veld zo veel mogelijk betrekken. Afhankelijk van de aard van de onderwerpen zullen accenten worden gelegd in de samenstelling van werkgroepen of projectgroepen. Op deze wijze is verzekerd dat alle aspecten en belangen op een evenwichtige wijze aan de orde komen en kunnen worden afgewogen. Op zeer korte termijn zal het bestuur zich gaan bezighouden met de correcties m.b.t. de toewijzing van opleidingsplaatsen voor 2007 en met de voorbereiding van de toewijzing voor 2008. Verder zal het aspect van de innovatie van de beroepen(structuur) en opleidingen de komende tijd intensieve aandacht krijgen.

Het CBOG is op 20 juli 2006 opgericht, vanuit de behoefte aan een regisseur die de noodzakelijke modernisering van opleidingen en beroepen in de zorg kan bevorderen. Het CBOG is opgericht door vijf partijen uit de zorg: V&VN, KNMG, GGZ-Nederland, NFU en NVZ-STZ.

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee