Multiprofessioneel onderwijs: een haalbaarheidsonderzoek

Informatie
Auteurs
A. M. M. Verbeek-Weel
J. C. M. Metz
Soort article
Onderzoek
Verscheen in

Samenvatting

Inleiding

In de huidige, complexe gezondheidszorg is goede samenwerking tussen artsen,verpleegkundigen en paramedici een van de belangrijkste factoren die de kwaliteit van zorg voor de patiënt bepalen. Optimale zorgverlening wordt vaak belemmerd door communicatieproblemenen het onvoldoende op de hoogte zijn van elkaars deskundigheden en competenties. Multiprofessioneel onderwijs (MPO) gericht op multidisciplinaire samenwerking en communicatie tijdens de initiële beroepsopleidingen lijkt daarom een aantrekkelijke optie. Dit artikel is gebaseerd op het rapport van een vooronderzoek naar de haalbaarheid van MPO in Nederland.

Methode

In het voorjaar van 1998 is literatuuronderzoek gedaan, zijn interviews en een enquête afgenomen en is een werkbezoek gebracht aan de Universiteit van Linköping in Zweden.

Resultaten

Multiprofessioneel onderwijs wordt gezien als een mogelijkheid voor studenten om te leren in teams te werken. Er is voldoende draagvlak om in Nederland meer ervaring op te doen.

Discussie

Op grond van de resultaten is aanbevolen om na te gaan welke mogelijkheden er in Nederland bestaan om MPO te ontwikkelen. In april 1999 is subsidie aangevraagd en verkregen voor het ontwikkelen en uitvoeren van een multiprofessioneel onderwijstraject voor studenten aan gezondheidszorgopleidingen in instellingen voor wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs. (Verbeek-Weel AMM, Metz JCM. Multiprofessioneel onderwijs: een haalbaarheidsonderzoek. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2001:20(4): 140–146.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee