Meningen over het ideale co-assistentschap

Informatie
Auteurs
D. R. Witte
E. J. S. M. Blenke
G. R. Vink
R. R. van Dijk
Soort article
Uit de onderwijspraktijk
Verscheen in

Samenvatting

Naar aanleiding van het nieuwe curriculum geneeskunde 1999 in Utrecht heeft de Co-raad onder Utrechtse co-assistenten een enquête gehouden over het ideale co-assistentschap. Als eerste kenmerk van een goed co-assistentschap noemden de co-assistenten (68%) de mate van zelfstandig werken en verantwoordelijkheid. Dit item stond tevens bovenaan op de lijst van knelpunten bij de huidige co-assistentschappen. Co-assistenten willen naarmate hun co-assistentschappen vorderen steeds meer verantwoordelijkheid dragen en meer medische handelingen zelf uitvoeren. Om dit te bereiken hebben ze een goede begeleiding nodig met veel feedback (63%). De begeleider moet een juiste attitude hebben ten opzichte van de coassistent en veel uitleg geven. Bovendien moet er goed, klinisch relevant onderwijs gegeven worden (65%). Om een optimaal rendement te kunnen bereiken moet er een duidelijke taakomschrijving zijn en veel mogelijkheden voor patiëntencontacten (54%). Co-assistentschappen die aan deze voorwaarden voldoen, worden door co-assistenten als goed en zeer leerzaam ervaren.

Summary

On the occasion of the start of the new undergraduate medical curriculum of Utrecht Medical School in September 1999, the Utrecht council of clinical clerks surveyed clinical clerks about the quality of the clerkship experience. The most important characteristic of a good clerkship, mentioned by 68% of the respondents is for students to be in charge of patients and to be able to work independently. The absence of responsibility and lack of opportunities to work independently came also first on the list of barriers to a good clerkship. Good supervision with extensive feedback was the second most frequently mentioned characteristic of a good clerkship (63% of respondents). The supervisor should have a positive attitude towards students and be willing to give detailed instruction. Good teaching relevant to the domain of the clerkship rotation concerned was mentioned by 65%, and 54% desired a clear job description and many patient contacts. Clerkships that meet these conditions will be experienced by the students as highly instructive and of excellent quality.

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee