Men neme tien deelnemers en één moderator … Het recept voor het uitvoeren van focusgroeponderzoek

Informatie
Auteurs
J. Schuling
M. E. Schippers
P. M. Boendermaker
Soort article
Onderzoek
Verscheen in

Samenvatting

In dit artikel wordt de indicatiestelling voor en de uitvoering van focusgroeponderzoek beschreven. Dit is een kwalitatieve onderzoeksmethode die toegepast wordt in explorerend onderzoek. Bij deze onderzoeksopzet initieert men in een groep een gedachtewisseling met behulp van een aantal te voren geformuleerde vragen. De deelnemers moeten ervaring hebben met het te bespreken onderwerp. Met dezelfde vragen wordt in verschillende groepen een dergelijke gedachtewisseling gehouden teneinde de meningen van de deelnemers te achterhalen. Er is geen sprake van een poging tot het bereiken van consensus. Met zorgvuldige rapportage van de resultaten van de analyse van de gesprekken wordt de focusgroepmethode afgerond. De inventarisatie van meningen en ideeën levert over het onderzochte onderwerp een beeld op dat later getoetst kan worden met behulp van andere methoden. (Boendermaker PM, Schippers ME, Schuling J. Men neme tien deelnemers en één moderator … Het recept voor het uitvoeren van focusgroeponderzoek. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2001;20(4): 147–152.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee