Medisch studenten en hun opvattingen over professionele autonomie

Informatie
Auteurs
M. M. C. Lambregts
W. P. J. van Oosterhout & J. A. Dekker
Soort article
Onderzoek
Verscheen in

Samenvatting

Inleiding: De geneeskunde is zo’n specifieke professie dat de wetgever het aan artsen zelf overlaat om vast te stellen hoe de beroepsgroep behoort te handelen. Dit wordt ook wel professionele autonomie genoemd.

Methode: In opdracht van het KNMG Studentenplatform is een enquête uitgevoerd onder ruim 6000 studentleden van de KNMG. Onderzocht werd wat studenten geneeskunde onder professionele autonomie verstaan, welk belang ze daaraan hechten en hoe ze aankijken tegen protocollering.

Resultaten: Uit dit onderzoek blijkt dat 59% van de respondenten autonomie een absolute voorwaarde vindt om het werk als arts te kunnen uitvoeren. Alleen de arts kan en mag bepalen wat de inhoud van goede zorg is, meent 38%. Volgens 23% vormen protocollen een inperking van de professionele autonomie.

Discussie en conclusie: Vanwege de bijzondere verantwoordelijkheid van de arts (professionele autonomie), de kennis die daarvoor nodig is en de behoefte van studenten aan juridische, administratieve en gezondheidsrechtelijke aspecten, acht het KNMG Studentenplatform het wenselijk om het vak gezondheidsrecht verplicht te stellen in het curriculum. Dit stelt studenten, en de artsen die zij later zullen worden, in staat zich een meer realistisch beeld te vormen van professionele autonomie. (Dekker JA, Oosterhout WPJ van, Lambregts MMC. Medisch studenten en hun opvattingen over professionele autonomie. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2008;27(4):166-170.)

Summary

Introduction: In view of the specific nature of the medical profession, the Dutch legislature leaves it to the medical profession to determine its own standards of professionalism. This responsibility is also referred to as professional autonomy.

Method: The Student Platform of the Royal Dutch Medical Association (KNMG) commissioned a questionnaire survey among more than 6.000 KNMG student members to investigate medical students’ interpretations of professional autonomy, the value they place on it and their views on protocols in medicine.

Results: The response was 32.5%. Over 59% of the respondents viewed professional autonomy as a prerequisite for doctors to be able to function as a medical professional. According to 38% of the respondents, doctors are the only ones who are qualified to define what constitutes good health care. According to 23% of the respondents, protocols restrict doctors’ professional autonomy.

Discussion and conclusion: Considering doctors’ unique responsibilities (professional autonomy), the knowledge required to fulfil these responsibilities and students’ need for education in legal, administrative and health law aspects of medicine, KNMG Student Platform proposes mandatory education in health law to be integrated into the Dutch undergraduate medical curriculum. This will provide students, as the doctors of the future, a more realistic picture of professional autonomy. (Dekker JA, Oosterhout WPJ van, Lambregts MMC. Medical students’ views on professional autonomy. Dutch Journal of Medical Education 2008;27(4):166-170.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee