Medisch specialisten in de OOR Noord- & Oost-Nederland steunen innovaties medische vervolgopleidingen

Informatie
Auteurs
A. K. Meininger
G. J. Dijkstra
R. H. Bakker
S. A. Reijneveld & J. W. Groothoff
Soort article
Onderzoek
Verscheen in

Samenvatting

Inleiding: De medische vervolgopleidingen worden momenteel ingrijpend gemoderniseerd. Hierbij is sprake van een herontwerp van het huidige opleidingsplan naar een competentie-gericht curriculum. In de Onderwijs- en Opleidingsregio (OOR) Noord- & Oost-Nederland worden de opleidingsinnovaties regionaal gecoördineerd. Het doel van deze studie is antwoord te vinden op de vraag hoe er door medisch specialisten wordt gedacht over de innovaties van de medische vervolgopleidingen.

Methode: Onder alle medisch specialisten in de OOR Noord- & Oost-Nederland is aan de hand van een vragenlijst onderzoek verricht dat gericht was op de betrokkenheid van medisch specialisten bij de medische vervolgopleidingen en innovaties, op het belang dat er aan modernisering van deze innovaties wordt gehecht en op de knelpunten die medisch specialisten voorzien bij de implementatie van de opleidingsinnovaties. Tevens is gevraagd naar de mening over enkele moderniseringsvoorstellen die – los van de opleidingsinnovatie van het Centraal College Medische Specialismen (CCMS) – zijn gedaan door een aantal wetenschappelijke verenigingen.

Resultaten: Nagenoeg 60% van de medisch specialisten is bij de medische vervolgopleidingen betrokken, terwijl 20% bij de innovaties is betrokken. Bijna 90% van de specialisten is van oordeel dat de specialistenopleidingen gemoderniseerd dienen te worden. Er worden echter wel knelpunten bij de implementatie van de onderwijsvernieuwingen voorzien. Deze knelpunten liggen met name op het terrein van de bedrijfsvoering, de kwaliteit van de zorg en de kwaliteit van de opleiding.

Conclusies en beschouwing: Het draagvlak voor vernieuwing van de medische vervolgopleidingen binnen de OOR Noord- & Oost-Nederland is groot te noemen. (Bakker RH, Meininger AK, Dijkstra GJ, Reijneveld SA, Groothoff JW. Medisch specialisten in de OOR Noord- & Oost-Nederland steunen innovaties medische vervolgopleidingen. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2008;27(3):129-136.)

Summary

Introduction: Existing postgraduate specialist training programmes are being modernised and replaced by a competence- based curricula. In the Netherlands, the Northern & Eastern regional training body coordinates the innovation of specialist training in their area . A study investigated specialists’ perceptions of innovations in postgraduate medical training.

Method: A questionnaire survey among all medical specialists in the Northern & Eastern region examined the respondents’ involvement in postgraduate training and the innovations, their perceived importance of modernising postgraduate training and any problems they expected in implementing educational innovations. The specialists were also asked to give their opinion about several proposals for modernisation put forward by a number of scientific associations – other than the proposals of the Central College of Medical Specialties.

Results: Of the respondents, almost 60% were involved in postgraduate training and of these, 20% were involved in innovations. Almost 90% of the respondents thought that it was necessary to modernise postgraduate training programmes. Any expected problems were related to management, the quality of care and the quality of training programmes.

Conclusion: There appears to be broad support for modernising postgraduate specialist training in the Northern & Eastern region of the Netherlands. (Bakker RH, Meininger AK, Dijkstra GJ, Reijneveld SA, Groothoff JW. Medical specialists in the Northern and Eastern region support innovations in postgraduate specialist training. Dutch Journal of Medical Education 2008;27(3):129-136.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee