Leren leren – leren doceren: een cursus didactische professionalisering voor aios

Informatie
Auteurs
J. O. Busari & G. G. M. Essed
M. D. Ottink
Soort article
Beschouwing
Verscheen in

Samenvatting

De opleiding van medisch specialisten verandert in hoog tempo naar een model van competentiegericht opleiden. Hierin gaan artsen in opleiding tot specialist (aios) een grotere verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen opleiding. Daarnaast kunnen aios ook een belangrijke bijdrage leveren aan de opleiding van collega’s en coassistenten. Er is tot op heden echter onvoldoende aandacht geweest voor de didactische professionalisering van de aios: hoe stuurt men effectief het eigen leerproces, haalt men het beste uit de opleider, verwerft men op een adequate wijze de benodigde competenties, en hoe kan men effectief doceren en samenwerken?

Vanuit de In VIVO-kerngroep Zuidoost-Nederland is een tweedaagse cursus didactische professionalisering voor aios ontwikkeld die in deze behoefte voorziet. In dit artikel worden de opzet van deze cursus en de eerste evaluatieresultaten behandeld. (Ottink MD, Busari JO, Essed GGM. Leren leren – leren doceren: een cursus didactische professionalisering voor aios. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2008;27(5):239-246.)

Summary

The postgraduate medical training is rapidly changing towards a model of competency-based training. This implies that residents have to take responsibility for their own professional training. In addition, medical residents fulfil an important role as teachers of fellow residents and medical students. To date, insufficient attention has been paid to the development of didactic skills in residents necessary for improving their own learning, acquiring the needed competences, and being able to effectively teach and collaborate with others.

The local steering committee on the implementation of the revised curriculum of Obstetrics & Gynaecology and Paediatrics (In VIVO group) in Southeast Netherlands designed a two-day workshop for residents to address these needs. This article describes the design of the course and first evaluation results after its implementation. (Ottink MD, Busari JO, Essed GGM. Learn to learn, learn to teach: a course on didactic skills for residents. Dutch Journal of Medical Education 2008;27(5):239-246.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee