Kwaliteit van opleidingen

Informatie
Auteurs
Albert Scherpbier
Soort article
Redactioneel
Verscheen in

Samenvatting

Bij visitaties door de VSNU en opiniepeilingen,zoals de indrukken die door de gids van Elsevier worden gewekt, wordt de kwaliteitvan de opleidingen in de gezondheidszorg in het algemeen als goed beoordeeld. Als docenten mogen we daar best trots op zijn. Door een aantal mensen wordt er ook al jarenlang met veel inzet gewerkt aan de kwaliteit van opleidingen. Het is wel van belang om te beseffen dat visitaties en opiniepeilingen relatieve metingen zijn. Het gaat steeds om vergelijkingen, dus je kunt ook ten onrechte gerust of tevreden zijn. Eigenlijk zouden we in absolute zin iets over de kwaliteit moeten weten. Helaas ontbreekt een gouden standaard, dus dat gaat niet zo gemakkelijk.

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee