Kennisniveau van studenten geneeskunde in een vierjarige en zesjarige artsopleiding

Informatie
Auteurs
G. Croiset & Th. J. ten Cate
M. H. Kamphuis
M. S. M. van Mourik
N. L. Plantinga
Soort article
Onderzoek
Verscheen in

Samenvatting

Inleiding: In 2003 is in het UMC Utrecht voor studenten met een biomedische of aanverwante vooropleiding de vierjarige artsopleiding SUMMA (School for Utrecht Medical Masters) van start gegaan. In dit onderzoek is nagegaan of het kennisniveau na enkele jaren studie bij de SUMMA opleiding vergelijkbaar is met het behaalde niveau bij de zesjarige opleiding CRU (Curriculum Utrecht 1999).

Methoden: Voor dit onderzoek zijn de resultaten op de Utrechtse Voortgangstoets van januari 2008 gebruikt. Deze toets wordt gemaakt door vierde- en vijfdejaarsstudenten CRU en tweedeen derdejaarsstudenten SUMMA. Door middel van herhaalde metingen ANOVA (α = 0.05) en twee tweeweg ANOVA’s (α = 0.025) zijn de verschillen onderzocht. Wat betreft de factoren werd gekeken naar de curricula en deelnamegroep (eerste, tweede of derde deelname).

Resultaten: Het aantal studenten dat de toets voor de eerste, tweede en derde keer maakte bedroeg voor CRU respectievelijk 71, 144 en 63 en voor SUMMA 14, 6 en 19 studenten. De gemiddelde totaalscore was voor CRU 112.5 en voor SUMMA 119.4. Dit was significant verschillend (p = 0.045). Studenten SUMMA bleken significant beter te scoren op biomedische kennis (CRU 53.7, SUMMA 62.7, p = 0.005). De scores op de klinische kennis waren niet significant verschillend.

Discussie: De veronderstelling lijkt vooralsnog gerechtvaardigd dat studenten van de vierjarige en studenten van de zesjarige opleiding een vergelijkbaar kennisniveau bereiken. In absoluut puntenverschil zijn de gevonden significante verschillen klein. Het verschil in biomedische kennis wordt mogelijk verklaard door de biomedische vooropleidingsvereisten voor de vierjarige opleiding. (Mourik MSM van, Kamphuis MH, Plantinga NL, Croiset G, Cate ThJ ten. Kennisniveau van studenten geneeskunde in een vierjarige en zesjarige artsopleiding. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2010;3(29):191–199.)

Summary

Background: In addition to its six-year undergraduate medical programme, Utrecht University Medical Center in 2003 started the School for Utrecht Medical Masters (SUMMA), a four-year graduate entry medical programme for students with a degree in biomedical sciences or related fields. We investigated whether the two programmes lead to similar knowledge levels.

Methods: We compared the scores obtained by students of the two programmes on the Utrecht Progress Test of January 2008. This test is taken in the second and third year of the four-year programme and the fourth and fifth year of the six-year programme. We compared the results on clinical and biomeducal topics using repeated measures ANOVA (α = 0.05) and two-way ANOVA’s (α = 0.025). The factors used were programme and whether students took the test for the first, second or third time.

Results: Seventy-one, 144 and 63 students of the six-year programme and 14, 6 and 19 students of the four-year programme took the test for the first, second and third time, respectively. The total scores differed significantly: 112.5 for the four-year programme and 119.7 for the six-year programme (p = 0.045). Detailed analysis revealed a significantly higher score on biomedical topics (p = 0.005) in the four-year programme but no significant difference for clinical topics.

Discussion: Students in both programmes appear to attain a similar knowledge level. The significant differences we found are small in absolute terms and the difference in biomedical scores may be explained by biomedical knowledge being a selection criterion for admission to the four-year programme. (Mourik MSM van, Kamphuis MH, Plantinga NL, Croiset G, Cate ThJ ten. Knowledge levels of students in a six-year medical curriculum and in a four-year graduate entry medical curriculum. Netherlands Journal of Medical Education 2010;3(29):191–199.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee