Kennis, inzicht en toepassing: welke typen toetsvragen passen hierbij?

Informatie
Auteurs
A.L. Bootsma
D.Y. Visser
Th. J. ten Cate
Soort article
Onderzoek
Verscheen in

Samenvatting

Inleiding: De keuze van een type toetsvraag moet afhankelijk zijn van de stof die getoetst wordt en van het doel van het toetsen. Binnen de curricula geneeskunde worden vaak kennis-, inzichts- en toepassingsdoelstellingen onderscheiden. Veel gebruikte vragen zijn tweekeuzevragen, drie-, vier- of vijfkeuzevragen, kort-antwoord open vragen en essayvragen. In deze studie is onderzocht welk type toetsvraag het meest geschikt wordt geacht om studenten te testen op kennis, inzicht en toepassing.

Methode: Er is een literatuuronderzoek uitgevoerd en een enquête gehouden onder studenten en docenten van de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht.

Resultaten: Uit het literatuuronderzoek komt naar voren dat de vier typen toetsvragen belangrijke voor- en nadelen hebben. Ze lijken alle gebruikt te kunnen worden om zowel kennis, inzicht als toepassing te testen, hoewel de meningen verdeeld zijn over het toetsen van inzicht en toepassing met meerkeuzevragen.

De respondenten van de enquête geven aan een combinatie van drie-, vier- of vijfkeuzevragen en kort-antwoord open vragen het meest geschikt te vinden voor het testen van kennis. Inzicht en toepassing zouden het beste getoetst kunnen worden met een combinatie van kort-antwoord open vragen en essayvragen of een combinatie van drie-, vier- of vijfkeuzevragen en kort-antwoord open vragen.

Discussie en conclusie: Bij de toetsing van studenten geneeskunde zou er, uitgaande van de literatuur en van de voorkeuren van studenten en docenten, gebruik gemaakt moeten worden van verschillende typen toetsvragen. Indien kennis getest wordt, verdienen drie-, vier- of vijfkeuzevragen en kort-antwoord open vragen de voorkeur. Bij het testen van inzicht en toepassing gaat de voorkeur uit naar een combinatie van drie-, vier- of vijfkeuzevragen, kort-antwoord open vragen en essayvragen. (Visser DY, Bootsma AL, Cate ThJ ten. Kennis, inzicht en toepassing: welke typen toetsvragen passen hierbij? Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2010;29(6):337–346.)

Summary

Introduction: Selection of the most suitable type of test item should depend on the content to be assessed and the purpose of the assessment. In undergraduate medical education, different types of cognitive outcomes are often distinguished: factual knowledge, comprehension of knowledge and application of knowledge. Commonly used test items are: 2-option multiple choice questions (MCQ), 3-, 4- or 5-option MCQs, short answer open ended questions and essay questions. We investigated which types of question seem best suited to each of the three cognitive outcomes.

Methods: We reviewed the literature and surveyed medical students and teachers at the Faculty of Medicine, University of Utrecht, the Netherlands.

Results: The literature review revealed important benefits and drawbacks of all four types of question. They all seem suitable for the assessment of factual knowledge, comprehension and application of knowledge, although there is disagreement about the suitability of MCQs for comprehension and application. The respondents to the survey considered a combination of 3-, 4- or 5-option MCQs and short answer open ended questions to be most appropriate for the assessment of factual knowledge, while they preferred a combination of short answer open ended questions and essay questions or a combination of 3-, 4- or 5-option MCQs and short answer open ended questions for comprehension and application of knowledge.

Conclusion: Different types of question appear to be suitable for different types of cognitive assessment in undergraduate medical education. A combination of 3-, 4- or 5-option MCQs and short answer open ended questions seems preferable for factual knowledge, while combinations of 3-, 4- or 5-option MCQs, short answer open ended questions and essay questions seem preferable for comprehension and application of knowledge. (Visser DY, Bootsma AL, Ten Cate ThJ. Knowledge, comprehension and application: which types of test questions are most suitable? Netherlands Journal of Medical Education 2010;29(6):337–346.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee