Internationalisering van het medisch onderwijs: de stand van zaken

Informatie
Auteurs
C. E. Hulstaert
G. E. A. ten Have
G.D. Majoor
M. A. J. Nijenhuis
M. A. T. M. Vorstenbosch
M. M. Groen
S. C. Willemstein
S. Niemantsverdriet
Soort article
Onderzoek
Verscheen in

Samenvatting

Inleiding:

Internationalisering heeft de afgelopen vijftien jaar in het medisch onderwijs veel aandacht gekregen. In dit artikel wordt een onderzoek gerapporteerd naar de stand van zaken aan zeven medische faculteiten in het academisch jaar 2000/2001 betreffende aantallen uitgaande en inkomende studenten, kwaliteitszorg voor buitenlandse stages, aandacht voor internationalisering in het curriculum, en de invloed van stimuleringsmaatregelen op de ontwikkeling van internationalisering.

Methode:

Gegevens zijn verzameld door middel van een enquête onder de coördinatoren internationalisering van zeven medische faculteiten.

Resultaten:

Per faculteit volgen gemiddeld 107 studenten onderwijs in het buitenland (range 53-243) en worden er 38 buitenlandse studenten (range 12-77) ontvangen. Tussen 1998 en 2002 steeg het gemiddelde aantal inkomende studenten geleidelijk van 27 tot 38 per jaar. Stages in geïndustrialiseerde landen betreffen vooral onderzoek; in ontwikkelingslanden is klinisch onderwijs het meest in trek. Inkomende studenten nemen deel aan regulier en klinisch onderwijs en aan onderzoek. Alle faculteiten hebben procedures om de kwaliteit van de buitenlandse stages te bewaken. In alle curricula wordt aandacht besteed aan internationalisering, zij het vaak door middel van facultatief onderwijs. Van de stimuleringsmaatregelen worden die van de eigen universiteit of faculteit als het meest effectief beschouwd.

Conclusies:

Er zijn grote verschillen tussen de faculteiten in studentenmobiliteit. Het zou aanbeveling verdienen om maatregelen om de kwaliteit van de stages te bewaken onderling af te stemmen. Internationalisering kan bevorderd worden door opname in het reguliere curriculum. De geënquêteerden zijn van mening dat internationalisering het meest gestimuleerd wordt door maatregelen van de eigen faculteit of universiteit. (Majoor GD, Niemantsverdriet S, Groen MM, Have GEA ten, Hulstaert CE, Nijenhuis MAJ, Vorstenbosch MATM, Willemstein SC. Internationalisering van het medisch onderwijs: de stand van zaken. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2003;22(1):18-27.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee