Hoe (in)formeel leren assistenten in opleiding tot specialist hun taken en werkzaamheden uit te voeren? Eerste verkenningen.

Informatie
Auteurs
A. R. Yedema
P. M. Boendermaker & J. Pols
Soort article
Onderzoek
Verscheen in

Inleiding: Ook na de modernisering van de medische vervolgopleidingen zal het aandeel daarin van het zelfstandig werken in de patiëntenzorg ruim 90% zijn. Literatuurstudies wijzen uit dat het leren uitvoeren van taken en werkzaamheden waarschijnlijk meer informeel dan formeel gebeurt. Om er bewust voor te kunnen kiezen dat zo te laten of het te veranderen, is antwoord nodig op de vraag: “in welke mate ervaren aios formele en informele leervormen bij het leren uitvoeren van hun taken en werkzaamheden?”

Methode: Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van een elektronische enquête. Per taak werden zeven leervormen genoemd in een glijdende schaal van meer formele naar meer informele leervormen. Assistenten in opleiding tot specialist in Noord-Nederland is gevraagd per taak aan te geven welke leervormen zij daarbij ervaren.

Resultaten: Geen enkele taak wordt louter formeel of informeel geleerd. De aios ervaren:

  1. meer informele dan formele leervormen.
  2. bij de ene taak meer formele leervormen dan bij andere; bij taken uit het competentiegebied ‘Medisch handelen’ worden meer formele leervormen ervaren dan bij taken uit de andere competentiegebieden.
  3. vaak de combinatie van de informele leervormen ‘de kunst afkijken’ en ‘door te doen’ met de formele leervorm ‘supervisie door supervisor/opleider’.

Bovendien blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de ervaren hoeveelheid leervormen per taak.

Conclusies: Met dit onderzoek is meer inzicht gekregen in de leersituatie van de aios op de werkplek. Het biedt opleiders handvatten voor enerzijds reflectie op hun opleiding en anderzijds voor gerichte veranderingen.

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee