Geïntegreerde seksespecifieke huisartsgeneeskunde in de Nijmeegse huisartsopleiding: competenties, opzet en evaluatie

Informatie
Auteurs
A. L. M. Lagro-Janssen
B. J. A. M. Bottema
P. Verdonk
P. W. Dielissen
Soort article
Onderzoek
Verscheen in

Samenvatting

Inleiding: Sekse speelt een rol bij medische zorg. In toenemende mate wordt van huisartsen verwacht dat zij rekening houden met contextuele factoren waaronder sekse. In het raamplan van de huisartsopleidingen zijn seksespecifieke competenties beschreven. Om huisartsen in opleiding deze competenties te laten verwerven is onderwijs in seksespecifieke huisartsgeneeskunde noodzakelijk.

Methoden: Er is een curriculum ontwikkeld, bestaande uit vijf modules, waarin de seksespecifieke competenties zijn uitgewerkt. Er worden evidence-based leermethoden gebruikt om aios huisartsgeneeskunde seksespecifiek medisch handelen te leren (interactief, praktijkgericht, reflectief). Het seksespecifieke curriculum is een geïntegreerd onderdeel van de huisartsopleiding. Tussen 2005–2008 is na elke module de aios gevraagd een evaluatieformulier in te vullen met de bedoeling het onderwijs te evalueren en leerpunten te inventariseren.

Resultaten: De modules van het betreffende onderwijsprogramma zijn verdeeld over de driejarige huisartsopleiding. In het onderwijs worden seksespecifieke onderwerpen behandeld met een hoge huisartsgeneeskundige relevantie zoals de arts-patiënt communicatie, hart- en vaatziekten en depressie. De evaluatie van het onderwijs is overwegend positief. De geformuleerde leerpunten van de aios sluiten aan bij de competenties van het seksespecifieke onderwijsprogramma.

Discussie en conclusie: Met succes is een seksespecifiek onderwijsprogramma geïmplementeerd in de Nijmeegse huisartsopleiding. De evaluatie laat zien dat het onderwijs in seksespecifieke huisartsgeneeskunde positief wordt gewaardeerd. Daarnaast draagt het onderwijs bij aan een besef van de invloed van de factor sekse in de dagelijkse medische praktijk. De modulaire opbouw en de competentiegerichte onderwijsmethoden maken het geschikt voor andere huisartsopleidingen. (Dielissen PW, Bottema BJAM, Verdonk P, Lagro-Janssen ALM. Geïntegreerde seksespecifieke huisartsgeneeskunde in de Nijmeegse huisartsopleiding: competenties, opzet en evaluatie. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2010(29);3:200–209.)

Summary

Background: Gender matters in health care. General practitioners are increasingly expected to take account of contextual factors, including gender, and gender-related competencies have been developed for postgraduate training in family medicine. GP trainees should acquire these competencies during their training. This paper describes a course on gender-specific factors in family medicine and trainees’ evaluations of it.

Methods: The course is designed for GP registrars and is delivered in several modules spread over the three-year training programme in family medicine. The modules emphasise interaction, application, and clinically integrated learning and teaching methods in peer groups. In 2005–2008, after completion of each module, GP registrars were asked to fill in a questionnaire consisting of items with 5-point Likert scales to assess the programme’s methods and content. They were also asked to write two important learning experiences that had resulted from the programme.

Results: The programme consists of five 3-hour modules covering gender themes related to and frequently seen by GPs such as in doctor-patient communication, cardiovascular disease, and depression. GP registrars evaluated the course positively. The written learning experiences suggest that GP registrars became more aware of why attention to genderspecific information is relevant.

Conclusions: Gender-specific medical training has been successfully integrated into an existing postgraduate programme in family medicine. The modules and teaching methods are transferable to other postgraduate programmes in family medicine. The course evaluation shows a positive impact on GP registrars’ awareness of gender as an important factor in family medicine. (Dielissen PW, Bottema BJAM, Verdonk P, Lagro-Janssen ALM. An integrated genderspecific course in the Nijmegen postgraduate training programme in family medicine: competencies, methods and evaluation. Netherlands Journal of Medical Education 2010(29);3:200–209.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee