Geautomatiseerde loting voor de co-assistentschappen in Groningen

Informatie
Auteurs
G. K. Bijl
J. R. Huizenga
Soort article
Uit de onderwijspraktijk
Verscheen in

Samenvatting

Inleiding

In Groningen volgen studenten geneeskunde alle co-assistentschappen in het academisch ziekenhuis of in één van de zeven affiliatieziekenhuizen. De toekenning van plaatsen gebeurt door middel van loting waarbij ernaar gestreefd wordt om tegemoet te komen aan de voorkeuren van studenten. Tot september 2000 bestond de instroom uit veertien studenten per twee weken en werd de loting handmatig uitgevoerd. Met de invoering van de nieuwe klinische fase in september 2000 veranderde de instroom. Driemaal per jaar begint een groep van 88 studenten aan de co-assistentschappen. Dit aantal is te groot voor handmatige loting. Daarom is de lotingprocedure geautomatiseerd.

Vergelijkend onderzoek

De verwachting was dat automatisering van de loting tot grotere efficiency zou leiden. Om dit te toetsen is een vergelijkend onderzoek uitgevoerd. Een groep geselecteerde studenten lootte volgens beide methoden. Vergelijking van de resultaten wees uit dat met de geautomatiseerde loting beter aan de voorkeuren van de studenten tegemoet gekomen werd. De uitvoering van de geautomatiseerde loting nam daarnaast veel minder tijd in beslag dan de handmatige loting. Inmiddels zijn drie officiële geautomatiseerde lotingen uitgevoerd. De resultaten hiervan bevestigen de uitkomst van het vergelijkende onderzoek.

Conclusie

De verwachting dat geautomatiseerde loting tot grotere efficiency zou leiden wordt bevestigd door de eerste bevindingen in de praktijk. (Huizenga JR, Bijl GK. Geautomatiseerde loting voor de co-assistentschappen in Groningen. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2001;20(6):257–261.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee