FTO is … twee handen op één buik. Een reis begint met de eerste stap

Informatie
Auteurs
A. de Boer
S. Pans
T. B. Voorn
T. H. C. Damen
Soort article
Uit de onderwijspraktijk
Verscheen in

Samenvatting

Samenwerking tussen artsen en apothekers komt de farmaceutische behandeling van patiënten ten goede. In de praktijk weten deze beroepsgroepen vaak niet genoeg van elkaars werk. Farmacotherapeutisch overleg (FTO) tussen apothekers en artsen kan de samenwerking bevorderen. Een goede basis voor deze samenwerking kan al gelegd worden door gezamenlijk onderwijs voor farmaciestudenten en geneeskundestudenten.

Sinds kort kunnen farmacie- en geneeskundestudenten in Utrecht een gezamenlijk keuzevak volgen. Hierin is onder andere onderwijs over FTO opgenomen. Gebleken is dat geneeskunde- en farmaciestudenten niet goed weten wat dat inhoudt. Dat de studenten wel geïnteresseerd zijn in elkaars vakgebied bleek op de FTO-dag die door geneeskunde- en farmaciestudenten in Utrecht gezamenlijk is georganiseerd. Uit een vragenlijst die studenten op deze dag konden invullen over de rol van arts en apotheek ten aanzien van farmacotherapie bleek dat de opvattingen over elkaars inbreng en verantwoordelijkheid uiteenliepen. Er was wel sterke overeenstemming over de wenselijkheid van samenwerking. Tijdens de FTO-dag discussieerden de studenten in gemengde groepjes over casus waarin een probleem aan de orde werd gesteld waarbij zowel de arts als de apotheek een rol speelt. De algemene indruk van de dag was dat er van beide kanten een grote bereidheid is om meer over elkaar te leren en zo de samenwerking te verbeteren. Gezamenlijke activiteiten zoals een FTO-dag en het Utrechtse keuzeonderwijs zijn een eerste stap in deze richting. (Pans S, namens MSFU “Sams” en U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum”, Boer A de, Voorn TB, Damen THC. FTO is … twee handen op één buik. Een reis begint met de eerste stap. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2003;22(1):5-9.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee