Frequentie en kwaliteit van feedback tijdens blok I in de huisartsopleiding aan de VU

Informatie
Auteurs
CA Verdegaal
G. Locher
SM van Rhijn
Soort article
Uit de onderwijspraktijk
Verscheen in

Samenvatting

Inleiding:

Leren leren is een belangrijk doel van geneeskundeopleidingen. Feedback is een didactisch instrument om dit te stimuleren. In de huisartsopleiding aan de VU (HOVU) is gepeild wat de huisartsen-in-opleiding (HAIO’s) vinden van de frequentie en de kwaliteit van de feedback op de terugkomdagen en op de stageplek.

Methode:

De antwoorden van 36 HAIO’s op de vragen over feedback op medisch handelen, functioneren in de praktijk en functioneren als leerling uit de reguliere evaluatie van blok 1 in 1999/2000 werden geanalyseerd.

Resultaten:

De respons was ongeveer 80%. De frequentie van de feedback was tijdens de terugkomdagen laag op aspecten van medisch handelen. De frequentie scoorde op de stageplek hoger dan tijdens het terugkomdagonderwijs. De kwaliteit van de feedback scoorde het hoogst op de stageplek, met uitzondering van het maken van een leerplan. De hoogste score voor kwaliteit werd gegeven voor consultvaardigheden tijdens het terugkomdagonderwijs.

Discussie:

De HAIO’s lijken zowel de frequentie als de kwaliteit van de feedback redelijk te vinden. De hoogste waardering krijgt de feedback op de stageplek op het medisch handelen en functioneren in de praktijk. De HAIO’s lijken meer en op sommige onderdelen betere feedback te willen op medisch handelen tijdens de terugkomdagen. Op de stageplek is de kwaliteit van feedback op het maken van een eigen leerplan zeer laag. Vervolgonderzoek met een scherpere omschrijving van feedback kan meer inzicht opleveren. (Locher G, Rhijn SM van, Verdegaal CA. Frequentie en kwaliteit van feedback tijdens blok 1 in de huisartsopleiding aan de VU. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2002; 21(1):18-24.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee