Farmacotherapieoverleg (FTO) in de huisartsopleiding

Informatie
Auteurs
L. Wigersma
M. J. P. Ballieux
Soort article
Onderwijs in de praktijk
Verscheen in

Samenvatting

Verslag wordt gedaan van de implementatie van een FarmacoTherapieOverleg (FTO) in het laatste jaar van de huisartsopleiding aan het Academisch Medisch Centrum (AMC). Het FTO vindt plaats tijdens de wekelijkse terugkomdagen van de huisartsen-in-opleiding (haio’s). Aan de vaste groepen van haio’s zijn gedurende een aantal bijeenkomsten apothekers in de registratiefase toegevoegd. Analoog aan het FTO voor reeds gevestigde huisartsen worden door deze groepen farmacotherapeutische onderwerpen behandeld. Het programma is opgezet in samenwerking met de Stichting Doelmatige Geneesmiddelenvoorziening (DGV), die schriftelijk materiaal levert en de introductiebijeenkomsten leidt, en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), die zorgt voor de werving van apothekers. Het programma is gestart in 1996 en is inmiddels door twee cohorten haio’s geëvalueerd. Beide cohorten oordelen positief. Het feit dat de haio’s zelf inhoud en vorm kunnen geven aan dit programma wordt zeer gewaardeerd en lijkt een goede voorbereiding op de verdere huisartsenloopbaan.

Summary

In this paper we report on the implementation and evaluation of pharmacotherapy meetings in the final year of the general practice vocational training programme of Amsterdam Academic Medical Center-University of Amsterdam. The meetings are held on the weekly education days of the general practitioners in training and are similar to the pharmacotherapy meetings for registered GPs. Pharmacist trainees join the regular groups of GP-trainees for discussions of pharmacotherapeutical subjects. The meetings started in 1996 and were evaluated by two year cohorts of GP trainees. Both groups gave a positive judgement. The fact that the GP trainees themselves determine content and format of the course is highly appreciated and seems a good preparation for their future careers in general practice.

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee