Elektronische ingangstoetsen voor histologiepractica

Informatie
Auteurs
E. J. Spierenburg
M. Doets
P. J. M. Leenen
Soort article
Uit de onderwijspraktijk
Verscheen in

Samenvatting

Inleiding

Om studenten te stimuleren zich goed voor te bereiden op practica zijn aan de Erasmus Universiteit Rotterdam elektronische ingangstoetsen voor de histologiepractica voor eerstejaars geneeskundestudenten ontwikkeld.

Beschrijving

Een ingangstoets bestaat uit vragen die willekeurig worden gekozen uit een groter bestand. Docenten kunnen de vragen op eenvoudige wijze invoeren in een database. De toets bestaat uit verschillende soorten vragen, zoals juist-onjuistvragen, meerkeuzevragen en sleepvragen. Alle vragen kunnen gecombineerd worden met beeldmateriaal. Na afloop van de toets zien de studenten hun score en kunnen ze feedback vragen. De studenten bepalen zelf wanneer en hoe vaak ze de toets maken. Ze kunnen alleen of in groepjes toetsen. Elke student moet de toets met voldoende resultaat afleggen om aan een practicum te kunnen deelnemen. De docent controleert via het netwerk welke studenten tot het practicum kunnen worden toegelaten.

Evaluatie

Uit enquêtes blijkt dat studenten de ingangstoetsen als een stimulans ervaren om zich goed voor te bereiden op de practica. Ze vinden de toetsen een zinvol leermiddel door de aanwezigheid van terugkoppeling. Practicumbegeleiders geven aan dat studenten beter voorbereid zijn op de practica waarvoor ingangstoetsen zijn ontwikkeld en bovendien actiever aan deze practica deelnemen. Docenten zijn enthousiast over het gebruiksgemak van het vraagconstructieprogramma.

Nieuwe ontwikkelingen

Op grond van de positieve ervaringen bij het histologieonderwijs worden nu ook voor andere practica elektronische ingangstoetsen ontwikkeld. Ook is als variant op de ingangstoets een zelfstudietoets ontwikkeld. (Spierenburg EJ, Doets M, Leenen PJM. Elektronische ingangstoetsen voor histologiepractica. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2001;20(4): 153–160.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee