Docentprofessionalisering door docentcommunities: een toepassing bij tutoren

Informatie
Auteurs
A. J. Gercama
B.A.M. Hesselink
G. Croiset
J.H. Kleinveld
T.A.M. van Lankveld
Soort article
Open access
Verscheen in

Samenvatting

Inleiding

Ook al is men doordrongen van het belang van professionalisering van docenten, toch zeggen docenten in medische opleidingen zich weinig geprikkeld te voelen door hun omgeving om prioriteit te geven aan het volgen van een cursus. Een vorm van docentprofessionalisering die beter aansluit bij hun behoeften en bij de manier waarop men op de werkplek leert, zijn docentcommunities. In deze praktijkbeschrijving schetsen we onze ervaringen met communities bij het VU-medisch centrum (VUmc) gericht op tutoren. We beschrijven hoe deze docentcommunities eruit zien, wat ze opleveren voor de deelnemende tutoren en welke dilemma’s de initiatoren ervoeren bij het organiseren van de communities.

Hoe zien de docentcommunities eruit?

Deelnemende tutoren reflecteren maandelijks in groepen van circa acht personen op hun eigen praktijk. Zij bepalen zelf welke onderwerpen worden besproken. De uitwisseling van concrete tips en ervaringen over ‘wat werkt’ en ‘wat werkt niet’ staat daarbij centraal.

Wat leveren de communities op?Uit focusgroepen en interviews bleek dat de opbrengsten op meerdere vlakken liggen: men kreeg inzicht in wat werkt én in het functioneren van anderen en daarmee ook in het eigen functioneren. Dit gaf deelnemers meer zelfvertrouwen in hun rol als tutor.

Reflectie

Deelnemende tutoren ervoeren de communities als positief. Dilemma’s voor de initiatoren waren of er aparte groepen moesten zijn voor beginnende en ervaren tutoren en hoe de communities een plek konden vinden in de onderwijsorganisatie. (Lankveld TAM van, Gercama AJ, Kleinveld JH, Hesselink BAM, Croiset G. Docentprofessionalisering door docentcommunities: een toepassing bij tutoren. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2011;30(6):264-271.)

Summary

Introduction

Despite awareness of the importance of faculty development, medical teachers perceive a lack of incentives and support from university administrators that prevents them from giving priority to professional development. Several authors have therefore proposed that alternative faculty development methods should be developed, attuned to adult learning in the workplace and to the needs of medical teachers. Teacher communities is one of these methods. In this reflection we describe our experiences with teacher communities for tutors in problem-based learning (PBL) at VUmc. We describe the tutor communities, the effects for the participating tutors and dilemmas faced by the initiators.

What do tutor communities look like?

Groups of around eight tutors meet monthly to reflect on their practices and to learn with and from each other. The participating tutors select topics for discussion and exchange tips and experiences of ‘what works’ and ‘what does not work’.

What are the results of tutor communities?Focus groups and interviews revealed that tutors gained insight into what works and were also able to compare their practices with those of the other tutors. They gained self-confidence in their role as a tutor.

Reflection

The participating tutors experienced the communities as positive. The initiators faced dilemmas with regard to separate or combined communities for beginning and experienced tutors and the position of the communities within the medical centre. (Lankveld TAM van, Gercama AJ, Kleinveld JH, Hesselink BAM, Croiset G. Faculty development in teacher communities: experiences of tutors. Netherlands Journal of Medical Education 2011;30(6):264-271.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee