De toegevoegde waarde van individuele coaching op de werkplek

Informatie
Auteurs
C. Buis
F. Stam & M. A. W. Eckenhausen
J. M. Wagter
Soort article
Beschouwing
Verscheen in

Samenvatting

In het Medisch Centrum Alkmaar (MCA) werd individuele klinische coaching geïntroduceerd voor artsen in opleiding tot specialist (aios). De coaching richt zich op de CanMEDS domeinen communicatie, professionaliteit en samenwerking.

Op basis van theorieën, gericht op het impliciet en expliciet leren op de werkplek en op burn-out preventie, werd een driestaps coachingstraject voor aios ontwikkeld, waarin observatie op de werkplek een centrale rol inneemt. De eerste pilotgroep (tien aios) beoordeelde het traject positief. De in eerste instantie gepresenteerde vragen bij de intake werden in veel gevallen gerelateerd aan een communicatievraagstuk, zoals miscommunicatie met patiënten of conflicten met andere professionals. Het CanMEDS domein communicatie leek in eerste instantie de vragen te domineren. Tijdens de intake bleek echter in de meeste gevallen een onderliggend, meer divers probleem aan de orde te zijn, zoals extreem perfectionisme of gevoelens van onzekerheid. Deze gedistilleerde kernvragen vormden het uitgangspunt voor het coachingstraject, en bevonden zich naast communicatie ook op de domeinen van professionaliteit en samenwerking. De goede ervaringen van deelnemende aios leiden inmiddels tot meer aanmeldingen.

Gestructureerde coaching van aios levert naast genoemde bijdrage in de professionele ontwikkeling, een bijdrage aan burn-out preventie. Een kritische succesfactor bij het coachen van aios is de inzet van een objectieve, professionele coach. De effecten van deze vorm van coaching op de lange termijn zijn nog niet bekend. (Wagter JM, Buis C, Stam F, Eckenhausen MAW. De toegevoegde waarde van individuele coaching op de werkplek. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2009;28(4):151–158.)

Summary

Alkmaar Medical Centre has introduced a programme offering residents individual clinical coaching based on three of the CanMEDS competencies: communicator, collaborator and professional. The 3-step coaching programme is based on theories of implicit and explicit workplace learning and prevention of burnout. Direct observation in the workplace is the pivotal feature of the programme. The evaluation of the pilot by the first group of ten residents was positive. Initially, the main problems of participants appeared to be related to communication, such as miscommunication with patients, conflicts with other professionals. The first interviews showed, however, that the underlying problems were more diverse, such as extreme perfectionism or feelings of uncertainty, which meant that coaching also related to ‘professional’ and ‘collaborator’ competencies. Participants reported high satisfaction with the approach used as well as positive effects on their functioning. This has resulted in an increase in enrolment in the programme.

Not only does the coaching programme promote residents’ professional competencies, it also contributes to prevention of burnout. A key factor in the programme is an objective, professional coach. The long-term effects of the programme are not yet known. (Wagter JM, Buis C, Stam F, Eckenhausen MAW. The added value of individual coaching in the workplace. Dutch Journal of Medical Education 2009;28(4):151–158.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee